643/2000

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeiden, vierotusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön komission 6 päivänä toukokuuta 1999 antama direktiivi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta (1999/39/EY) sekä komission 25 päivänä toukokuuta 1999 antama direktiivi äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun direktiivin 91/321/ETY muuttamisesta (1999/50/EY).

2 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee

äidinmaidonkorvikkeita ja vierotusvalmisteita, joista säädetään äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (485/1997), sekä

lastenruokia, joista säädetään lastenruoista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (789/1997) sellaisena kuin se päätöksellä (1018/1998) muutettuna.

3 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan torjunta-ainejäämällä

äidinmaidonkorvikkeessa, vierotusvalmisteessa tai lastenruoassa olevaa torjunta-aineen jäämää ja sen aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotetta.

4 §
Vieraat aineet ja muu laatu

Äidinmaidonkorvikkeet, vierotusvalmisteet ja lastenruoat eivät saa sisältää torjunta-ainetta tai muuta vierasta ainetta sellaista määrää, että se voi vaarantaa imeväisen tai pikkulapsen terveyden.

5 §
Torjunta-ainejäämät

Äidinmaidonkorvikkeet, vierotusvalmisteet ja lastenruoat eivät saa sisältää yksittäisten torjunta-aineiden jäämiä pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,01 mg/kg. Tämä säännös ei koske torjunta-aineita, joiden jäämistä säädetään erikseen.

Edellä säädettyä enimmäismäärää sovelletaan nautintavalmiina myytävään tai valmistajan ohjeen mukaan nautintavalmiiksi tehtyyn valmisteeseen.

6 §
Kielletyt torjunta-aineet

Tarkempia säännöksiä torjunta-aineista, joita ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeiden, vierotusvalmisteiden tai lastenruokien valmistukseen tarkoitettujen maataloustuotteiden tuotannossa, annetaan erillisellä asetuksella.

7 §
Viittaussäännös

Tämän asetuksen rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Valmisteita, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, saa kuitenkin myydä 30 päivään kesäkuuta 2002 asti, jos ne ovat tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia.

Komission direktiivi 1999/39/EY (CELEX-numero 31999L0039); EYVL N:o L 124, 18.5.1999, s. 8, ja
komission direktiivi 1999/50/EY (CELEX-numero 31999L0050); EYVL N:o L 139, 2.6.1999, s. 29.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.