634/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2000

Opetusministeriön asetus opintorahaa vastaavan taloudellisen tuen huomioon ottamisesta opintorahaa myönnettäessä

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 20 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 41/2000:

1 §
Opiskelusta saatava palkka

Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, jonka opiskelusta tai tutkintoon pakollisena kuuluvasta ja opintotukilain (65/1994) perusteella päätoimiseksi katsottavasta sekä opintojen edistymisen yleiset edellytykset täyttävästä työharjoittelusta taikka työssäoppimisjaksolta saama keskimääräinen palkka on vähintään 3 000 markkaa kuukaudessa.

2 §
Toimeentulon turvaamiseen tarkoitettu apuraha tai päiväraha

Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, jonka oppilaitokselta saaman toimeentulon turvaamiseen tarkoitetun apurahan, opinnoista maksettavan päivärahan taikka muun vastaavan taloudellisen etuuden määrä kuukaudessa ylittää asianomaiseen koulutukseen myönnettävän korkeimman opintorahan määrän.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2000

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.