616/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

kumotaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun asetuksen (1120/1992) 3―5 §, 10 §:n 2 momentti ja 15 § sekä

muutetaan 7 §:n 1 momentti sekä 8 ja 13 §, näistä 8 § sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1046/1994, seuraavasti:

7 §

Pääjohtaja johtaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta ja vastaa siitä, että tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.


8 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee pääjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä tai talous- säännössä annettu.

Pääjohtaja ratkaisee asiat esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

13 §

Pääjohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä ylijohtaja tai johtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Jaana Koski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.