606/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätös kuntajaon eheyttämisestä Temmeksen, Lumijoen, Limingan, Tyrnävän ja Rantsilan kunnat käsittävällä alueella

Valtioneuvosto on kuntajaosta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1196/1997) 1, 3―4, 11 ja 47 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 §:ssä sellaisena kuin se on laissa 10/1975, päättänyt:

Kuntajaon muutokset

T e m m e k s e n k u n t a lakkautetaan ja sen alueet siirretään Limingan, Rantsilan ja Tyrnävän kuntiin seuraavasti:

L i m i n g a n k u n t a a n siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:

1) Kärsämän kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Einonniitty 1:21, Jokiniitty 1:22, Puna-Aukero 3:7, Ylinevansaari 3:10, Rantatila 3:15, Kotkanpesä 5:22, Piilopirtti 5:23, Alametsä 5:24 ja Hannala 13:2 sekä

kiinteistöistä Alakopsa 1:11 Salomaan palsta, Kanahaka 1:13 Mankisen palsta, Pikkuhaka 1:15 Mankisen palsta, Hyvärä 1:17 Ylinevankaarron palsta, Kopsa 1:25 Ylinevankaarron palsta ja Jokisuon palsta, Kärsämä 2:11 Lehtonevan palsta, Mankisennevan palsta, Moskuan palsta, Temmesjoen palstat I ja II sekä Härmänkankaitten palsta, Yli-Kärsämä 2:21 Lehtonevan palsta, Tervakorven palstat I ja II sekä Papinvalkaman palsta ja Ylinevan palsta, Ala-Kärsämä 2:23 Lehtonevan palsta, Ylinevan palsta, Tervakorven palstat I ja II, Liejun palsta sekä Härmänkankaitten palsta, Pikkumikkola 3:12 Papinvalkaman palsta, Alamikkola 3:18 Lehtonevan palsta ja Mankisennevan palsta, Ylimikkola 4:8 Lehtonevan palsta, Temmesnevan palsta, Tervakorven palsta ja Jokisuon palsta, Nalkki 5:21 Alasiliän palstat I ja II, Anttila 5:28 Temmesnevan palsta ja Alasiliän palsta, Riikola 5:30 Alasiliän palstat I ja II sekä Mankisen palsta, Naapuri 5:32 Alasiliän palsta, Tenhula 5:34 Ojalannevan palsta ja Tervakorven palsta, Raitamaa 5:36 Lehtonevan palsta, Alasiliän palstat I ja II sekä Mankisen palstat I ja II, Hermo 11:0 Salomaan palsta ja Tervakorven palsta.

2) Temmeksen kylästä (402) kokonaan kiinteistöt Ulkopalsta 1:25, Takametsä 1:61, Metsäjaakkola 2:21, Kahilaniemi 2:30, Suo-Niemelä 3:17, Suojelu-Niemelä 3:24, Ulkohäyry 4:12, Vehkamaa 4:16, Vehkamaa 4:24, Valtio-Häyry 4:30, Haapakorpi 5:1, Metsänevala 5:7, Vehkapelto 5:8, Hannila 5:10, Pihlajainen 5:19, Metsäpiilola 6:15, Metsälaurila 6:17, Ulkohaurula 6:18, Saartola 7:1, Tasala 9:15, Uusimaa 9:22, Peräpala 9:26, Kiviniitty 9:40, Tajakka 9:60, Venessaari 10:10, Mustola 10:13, Ulkometsä 10:17, Pertunkumpu 10:24, Peräala 10:25, Vierimaa 10:30, Ainola 10:33, Rauhanranta 10:35, Nenämaa 11:3, Vehkamaa I 11:7, Perkkiö 11:12, Ulko-Perttula 11:15, Aukio 11:17, Lehto 11:18, Vehkamaa 11:19, Määttä 11:21, Lehtosaari 11:25, Niittytie 11:37, Lehtosaari 11:38, Mela 12:4, Heinimaa 12:6, Heinimaa 13:8, Haapaneva 13:16, Haapaneva I 13:19, Lisä-Lehtonen 13:25, Haapavainio 13:26, Vehkamaa II 14:7, Vehkala 14:16, Veneneva 14:26, Vehkasuvanto 15:31, Vehkahaka 15:32, Hakaneva 17:3, Purola II 19:81, Vehkamaa 20:5, Naurissuo 20:11, Takaneva 22:13, Perävainio 23:4, Toppila 23:5, Takalo 24:1, Pakola 24:2, Korkia 24:3, Välitalo 24:8, Perälänheittiö 24:16, Peltonen 24:20, Salmensuu 24:21, Takavainio 24:25, Törmälä 27:51, Rauhala 27:52, Kremli 30:1, Porkka 31:7, Autio 31:8, Ketola 33:1, Pitkäjärvenpää 35:0, Kantojärvi 36:0, Miehelä 41:5, Ainola 41:11, Temmespelto 41:12, Latvankursu 41:13, Suo-Haapala 46:0, Temmeksen luonnonsuojelualue 52:0 ja rekisteriyksiköt tilojen 8:5―6 Yhteinen maa-alue 878:4 ja tilojen 13:12―15 Kivinevan palsta 878:8 sekä

kiinteistöistä Liekola 2:48 Matokorven palsta ja Lautuanojan palsta, Häyry 4:31 Matokorven palsta ja Kivinevan palsta, Alametsä 5:24 Nalkinlampareen palsta, Haapakangas 6:3 Haapajärven palsta ja Kivijärven palsta, Piilola 6:21 Uppolankankaan palsta, Lautuanojan palsta ja Kivinevan palsta, Haurula 6:25 Uppolankankaan palsta ja Kivinevan palsta, Raumala 7:3 Hyssyn palsta, Kitula 7:24 Kankaanpään palsta, Koski 9:50 Liejun palsta, Huha 10:3 Haapajärven palsta, Ojala 10:5 Haapajärven palsta, Keski-Anttila 10:16 Haapajärven palsta ja Kivijärven palsta, Anttila 10:27 Haapanevan palsta ja Kivijärven palsta, Haapakumpu 10:34 Kotipalsta, Ala-Anttila 10:38 Haapajärven palsta, Yli-Anttila 10:43 Haapanevan palstat I ja II, Lehtola 11:11 Haapanevan palsta ja Huhanperän palsta, Perttula 11:13 Haapanevan palsta, Marttila 11:24 Haapanevan palsta, Huhanperän palstat I, II ja III sekä Kivijärven palsta, Kujala 11:32 Haapanevan palstat I ja II, Lehtonen 11:36 Huhanperän palstat I ja II sekä Kivijärven palsta, Haapaseppä 12:12 Haapanevan palsta, Haapala 12:14 Haapanevan palsta ja Kivijärven palsta, Hakola 13:38 Kivijärven palsta, Pikku-Honka 17:1 Pahanevan palsta, Saksi 18:89 Jouttenoisennevan palsta, Alaklaavu 19:41 Jouttenoisennevan palsta, Yliklaavu 19:83 Jouttenoisennevan palstat I ja II sekä Isonkankaannevan palsta, Virkku 20:21 Jouttenoisennevan palsta, Jokela 20:37 Jouttenoisenkankaan palsta, Jouttenoisennevan palstat I ja II, Vitali 20:39 Jouttenoisenkankaan palsta, Palola 22:9 Alanevan palsta, Perälä 23:16 Alanevan palstat I ja II, Mäkitörmä 24:17 Jouttenoisennevan palsta, Niku 24:27 Isokankaan palsta, Kuoppala 25:8 Isokankaannevan palsta ja Jouttenoisennevan palsta, Ranta-Junttila 27:58 Juurikka-aron palsta, Koskela 30:4 Moskuan palsta, Ahopelto 31:12 Jouttenoisennevan palstat I ja II sekä Alanevan palsta, Sarkkila 33:2 Vehkamaan palsta, Kivikoski 48:0 Korven palsta ja Tyynelä 49:0 Korven palsta.

3) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kokonaan kiinteistöt Temmes-Heinijärvi paikallistie 895:1:8601, Ketunmaan paikallistie 895:1:8627 ja Vehkamaan paikallistie 895:1:8632 sekä

kiinteistöstä Temmes-Metsänperän maantie 895:0:809 yksi palsta kokonaan ja osa toisesta palstasta sekä rekisteriyksiköistä Temmeksen jakokunta 876:1:0 Haapajärven palsta, Jouttenoisenojasta palsta, Kantojärvi, Kivijärvi ja Pihlajajärven palsta ja Limingan jakokunta 876:2:0 Kärsämänjoesta yksi palsta kokonaan ja osa toisesta palstasta sekä palsta Temmesjoesta.

R a n t s i l a n k u n t a a n siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:

1) Kärsämän kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Porola 1:7, Syrjälä I 1:9, Hautatörmä 1:16, Syrjälä 1:18, Kopsa 2 1:19, Savela 1:23, Sassalinoja 1:24, Mällinen 2:4, Mällinen II 2:6, Loukeenaho 2:10, Lepikkö 2:14, Jokiranta 2:15, Loukeenaho 2:16, Ala-Similä 2:22, Kotipelto 3:6, Keskimikkola 3:11, Suo-Vesala 3:13, Vesala 3:14, Porola 4:1, Masala 4:9, Hemmilä 4:10, Suo-Mikkola 4:12, Kivelä 5:1, Ojanlatva 5:5, Oppila 5:15, Kiviranta 5:19, Ollakka 6:1, Visuri 6:6, Harju 6:9, Muurari II 6:14, Aava 6:16, Metsä-Visuri 6:17, Kisala 6:19, Kesälä 6:24, Lisäanttila 6:25, Kuusela 6:26, Harmaala 6:27, Puomila 6:28, Uutela 6:35, Korpi I 6:37, Uusitalo 6:39, Kankaala 6:41, Maikkola 6:43, Sillankorva 7:1, Ojantakanen 7:2, Kantola 7:4, Hautala 7:6, Pirttikangas 7:7, Seppä 7:9, Muurari 7:11, Koivula 7:12, Ruotsala 7:13, Ojala 7:17, Keränen 7:20, Havula 7:21, Mäntylä 7:23, Nurmela 7:24, Havula 7:25, Majasaari 7:28, Kajula 7:29, Iikkala 8:1, Hirvipala 8:3, Hirviniemi 8:5, Lisäkajula 9:0, Lisäkajula II 12:3 ja Valtio-Kärsämä 12:5 sekä rekisteriyksikkö Yhteinen Ojalatvannevan palsta 878:1 sekä

kiinteistöistä Alakopsa 1:11 Kanahaan palsta ja Kiviselän palsta, Kanahaka 1:13 Kanahaan palsta, Pikkuhaka 1:15 Kanahaan palsta ja Kiviselän palsta, Hyväri 1:17 Kanahaankankaitten palsta, Keskitalon palsta ja Selkämaankankaan palsta, Kopsa 1:25 Kanahaan palsta, Kanahaankankaitten palsta, Kirkkopolun palsta ja Kiviselän palsta, Kärsämä 2:11 Kirkkopolun palsta, Koski-Kärsämän palsta, Kotanevan palsta, Kupukkanevan palsta, Mällisen palstat I ja II, Nuolinevan palsta ja Ojalatvannevan palsta, Ylä-Kärsämä 2:21 Kirkkopolun palsta, Kotanevan palsta, Kotipalsta ja Kupukkanevan palsta, Ala-Kärsämä 2:23 Kanahaan palsta, Kärsämän palsta, Mällisen palsta ja Nuolinevan palsta, Pikkumikkola 3:12 Kanahaankankaitten palsta ja Selkämaankankaan palsta, Alamikkola 3:18 Kanahaan palsta, Kiviselän palstat I ja II, Kotipalsta, Porolan palstat I ja II, Ylimikkola 4:8 Helunevankankaan palsta , Kotipalsta ja Porolan palsta, Nalkki 5:21 Kopparin palsta ja Kärsämän palsta, Anttila 5:28 Kotipalsta ja Kärsämän palsta, Riikola 5:30 Kopparin palsta, Koski-Kärsämän palstat I ja II, Kotanevan palsta, Nuolinevan palsta, Purasimenojan palsta ja Riikolan palsta, Naapuri 5:32 Koski-Kärsämän palsta, Kopparin palstat I ja II, Kotanevan palsta ja Nuolinevan palsta, Tenhula 5:34 Kivinevan palsta, Kotaneva palsta, Nuolinevan palsta ja Kopparin palsta, Raitamaa 5:36 Temmesnevan palsta, Kopparin palstat I ja II, Koski-Kärsämän palsta, Nuolinevan palsta ja Purasimenojan palsta, Hermo 11:0 Harjun palsta, Helunevankankaan palsta, Kanahaan palsta, Kiviselän palsta, Kopparin palsta, Kotipalstat I, II ja III, Kärsämän palsta, Maikkolan palsta ja Selkämaankankaan palsta.

2) Rantsilan kylästä (420) kokonaan kiinteistöt Kotanevan palsta 17:154 ja Harjusuo 18:245 sekä rekisteriyksiköt tilojen 18:4―7 Yhteinen maa-alue 878:15 ja tilojen 24:1―4 Muhanottopaikka 878:16.

3) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kokonaan kiinteistö Kärsämänkylän paikallistie 895:1:8579 sekä

kiinteistöstä Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 kaksi palstaa ja rekisteriyksiköstä Limingan jakokunnan vesialue 876:2:0 Kärsämänjoesta osa yhdestä palstasta ja Temmesjoesta yhdeksän palstaa.

T y r n ä v ä n k u n t a a n siirretään muut osat Temmeksen kunnasta.

L u m i j o e n k u n n a n alueita siirretään Limingan ja Rantsilan kuntiin seuraavasti:

L i m i n g a n k u n t a a n siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:

1) Hirvansniemen kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Metsämikkola 1:8, Ulkomikkola 1:9, Ulkola 2:18, Väinölä 2:37, Metsärautio 3:15, Venetkangas 4:3, Metsäkuukkala 5:31, Venekangas 8:4, Metsäkerola 11:12, Heikkilä 12:7,Timola 12:9, Mattila 12:11, Kaukola 12:13, Anttila 13:3 ja rekisteriyksikkö tilojen 6:3―4 Yht.palstat 878:5 sekä

kiinteistöistä Tervo 2:7 Krankan palsta, Peltomaa 2:14 Krankan palsta, Rankka 2:38 Krankan palsta, Päätalo 7:9 Ulkopalsta, Pikku-Päätalo 7:10 Ulkopalsta, Metsäpäätalo 7:11 Ulkopalsta, Seikkala 9:20 Ulkopalsta, Peuralahti 9:22 Ulkopalsta ja Junno 10:6 Ulkopalsta.

2) Lumijoen kylästä (403) kiinteistöstä Rimpi I 46:14 neljä palstaa Hirvasniemen kylärajojen sisällä.

3) Kärsämän kylästä (410) kiinteistöistä Kajula 7:2 (5) Lauttanevan palsta ja Valtio-Kärsämä II 12:1 kuusi niittypalstaa Lauttanevalla.

R a n t s i l a n k u n t a a n siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:

1) Lapinniemen kylästä (402) kokonaan kiinteistöt Tervahauta 4:13, Kupukka 5:6, Koivumaa 6:47, Pirjola 6:49, Törmä 6:50, Karhumäki 7:10, Metsäpetäjä 8:7, Ulkotilli 10:27, Yläpenttilä 14:10, Kallensarka 15:19, Ulkokokko 18:6, Metsä-Herrala 19:8, Hirvimettä 20:4, Haapaselkä 21:5, Metsätyni 24:9, Toukola 26:10, Katajaoja 26:13, Piilopirtti 27:25, Koskenkorva 27:27, Ulko-Granlund 27:28, Toivola 30:5, Viirilä 30:15, Rannansuo 50:0 ja Kivikko 58:1 sekä

kiinteistöistä Lehto 2:14 Kivikon palsta, Takakauppi 2:34 Ulkometsäpalsta, Mäkiollikainen 7:37 Lammennevan palstat I ja II, Eerola 7:38 Ulopmetsäpalsta, Rantaollikainen 7:39 Lammennevan palsta, Ylipetäjä 9:31 Heinimaankaarron palsta, Tervalammensillan palstat I ja II, Hemmi 11:5 Hourunkankaan palsta, Katajakosken palstat I ja II sekä Kärenkankaitten palsta, Syrjälä 12:2 Kärsämänojan palstat I ja II sekä Varesnevan palsta, Ollanketo 14:12 Järvitalonjärven palsta, Heikkilä 15:21 Ulkometsä palsta, Perttula 17:7 Heinimaankaarron palsta, Kärsämänojan palstat I ja II sekä Valtio-Lapinniemi 52:0 Lammennevalta 14 palstaa, kuusi Varesnevan palstaa ja Karjalankallion palsta.

2) Lumijoen kylästä (403) kokonaan kiinteistöt Metsäranta 3:27, Ulkopaulus 4:28, Rimpi II 5:11, Pasasen metsä 6:3, Ulkometsä 7:17, Kallio 8:11, Valtioviirilä 9:25, Viirikangas 9:26, Saunakaarto 10:34, Takalo 10:71, Kirvesrimpi 11:21, Ulkopelkonen 11:22, Ulkonäppä 15:3, Ulko-Olli 16:22, Kajula 19:18, Ulkometsä 23:5, Metsäkukkonen 24:5, Vastikesuo 24:7, Rimpi IV 27:5, Metsäaho 29:7, Metsäkyrö 30:24, Metsäpieti 32:20, Metsäpaavola 34:3, Metsäraappana 35:51, Pispa 37:17, Metsäristo 38:16, Hirvimetsä 39:21, Ulkokamula 44:19, Ulkometsä 3 45:7, Ulkometsä 45:10, Palola 48:5, Ulkokaijala 49:11, Ronttola 53:17, Ulkopakanen 56:3, Mänty 57:13, Kangassuo 60:1, Kalliometsä 61:1, Metsäkaikkonen 62:8, Hirvikangas 81:1, Metsäkyrö 86:1, Metsäsärkioja 104:1, Ulkolauri 114:0, Metsämaja 121:0, Sarkala 122:0, Huikki 137:1, Ulkokesti 137:2, Valtio-Lumijoki 159:0 ja rekisteriyksikkö tilojen 22:7―8 Ulkometsäpalsta 878:4 sekä

kiinteistöistä Pottala 18:5 Kärsämäojan palstat I ja II, Poutala 52:31 Haukkanevan palsta, Hoikannevan palsta, Kärsämänojan palsta ja Rinteen palsta, Saukkonen 136:0 Venenevan palsta, Alakaakinen 10:72 Helkkokorven palsta, Kirvesrimmin palsta, Kolkkolammen palsta ja Latvapään palsta, Valtioveneneva 10:75 Latvapään palsta, Juusola 41:15 Lehtimaanjuonnon palsta, Luhdankankaan palsta, Luhdannevan palsta ja Pystönsalmien palsta, Korvela 42:26 Kamukankaitten palsta, Ojalatvannevan palsta, Pottalankankaan palsta, Temmesjoen palstat I ja II sekä Temmesnevan palsta, Rimpi I 46:14 Hepo-ojan palstat I ja II, Käkisalmenkankaitten palsta, Loukkeenevan palstat I, II, III, IV ja V, viisi niittypalstaa, Tammakankaitten palstat I ja II sekä Tammanevan palstat I ja II, Mällinen 55:41 Kamukankaan palstat I ja II, Konttiperän palsta, Kärsämänojan palstat I ja II, Läämämetsän palsta sekä Temmesnevan palstat I ja II, Lännen karjatila 104:4 Ulkometsäpalsta sekä Toivoniemi 160:0 Varesnevan palstat I ja II.

3) Kärsämän kylästä (410) kokonaan kiinteistöt Kupukkanevan palsta 2:18, Kupukkanevan palsta 2:20, Polven palsta 3:17, Loukkeenneva 4:6, Pikkupalsta 4:11, Niittypalstat 5:31, Niittypalstat 5:33, Niittypalstat 5:35, Korpi II 6:4, Niittypalsta 6:34, Niittypalstat 6:36, Jokiaron palsta 6:38, Polven palstat 6:40, Häpykaarron palsta 6:42, Majasaari II 7:1, Hirviniemi II 8:1 ja Mariala 12:7 sekä

kiinteistöistä Kajula 7:2 Kivinevan palsta, Kärenkankaitten palsta, Pystönsalmien palstat I ja II, Valtio-Kärsämä 12:1 Hoikannevan palsta, Kärenkankaitten palstat I ja II, Lehtimaan palsta ja Pystönsalmien palsta.

4) Rantsilan kylästä (420) kokonaan kiinteistö Järvitalo I 30:24.

5) Sipolan kylästä (421) kokonaan kiinteistöt Haapaojan palsta 5:32, Kärsämänoja 7:21, Haaraojan palsta I 9:138, Haaraojan palsta 9:140, Haaraojan palsta 9:142, Haaraojan palsta 9:144, Ojanvarsi 10:10 ja Keskisuuri palsta 21:25.

6) Kestilän kylästä (430) kokonaan kiinteistö Temmeslatva 6:119.

7) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kokonaan kiinteistöt Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 ja Varastoalue 896:2:2 sekä

kiinteistöistä Lumijoen-Lapinniemen jakokunta 876:1:0 Kärsämäojan palstat (neljä kpl) ja Temmesjoen palstat (neljä kpl) ja Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 yksi palsta.

L i m i n g a n k u n n a n alueita siirretään Lumijoen, Rantsilan ja Tyrnävän kuntiin seuraavasti:

L u m i j o e n k u n t a a n siirretään seuraavat kiinteistöt:

1) Limingan kylästä (402) kokonaan kiinteistöt Vastikelepikko 129:26, Vastikekurkku 129:27, Vastikemalo 129:28 ja Risula 129:29.

2) Rantakylän kylästä (403) kokonaan kiinteistöt Vastikekurkku 3:39, Lehtola 3:45, Vastikelepikko 3:46, Kallenletto 3:54, Heikinletto 3:55, Letto 7:18 ja Haapaletto 7:25.

R a n t s i l a n k u n t a a n siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat:

1) Limingan kylästä (402) kokonaan kiinteistöt Eskola 55:19, Repo 55:43, Pikku-Hyväri 75:5, Kunnanmetsä II 75:13 ja Ritokangas II 530:0 sekä

kiinteistöistä Hannala 42:32 Kupukkanevan palsta, Pajula 43:29 Kupukkanevan palstat I, II ja III, Rahkon Kupukan palsta, Ritokangas 48:29 Kupukkanevan palsta ja Rahkon-Kupukan palsta, Nakkula 49:59 Koiraojan palsta ja Suonperä 77:20 Koiraojan palsta.

2) Rantsilan kylästä (481) kokonaan kiinteistöt Rahko II 18:255 ja Kupukka II 18:257.

3) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kiinteistöstä Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 yksi palsta.

T y r n ä v ä n k u n t a a n siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:

1) Alatemmeksen kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Viljamaa 1:8, Kunnas 1:12, Haapaniemi 1:22, Virkkunen 1:23, Korpi 1:32, Tomperi 2:5, Sääskelä 2:22, Tiemaa 2:54, Annala 2:56, Keskitalo 2:58, Leviäkangas 2:64, Prisma 2:65, Kettukaarto 2:66, Mittatikku 2:67, Ruottisenperkkiö 2:68, Pyöriäsuo 2:69, Linjaseiväs 2:70, Bussoli 2:71, Vesuri 2:72, Korpinen 2:73, Kirves 2:74, Lapio 2:75, Kanki 2:76, Jaakonkorpi 2:78, Kotipelto 2:79, Korpela 4:18, Tapiola 5:32, Martinpalsta 5:34, Törmälä 5:46, Takakangas 6:8, Lehto 6:9, Kaarto 6:10, Pylkäs 6:11, Louhi 6:15, Kotakangas 7:18, Haanpää 7:24, Laitinen 7:31, Marjala 11:35, Pörhö 13:13, Huutoräme 14:6, Rämäkkö 14:20, Metsäkokko 15:24, Perkkaus 15:28, Korpi 15:60, Kaurala 16:2, Kivimäki 16:9, Mäkelä I 16:11, Metsäkallela 16:24, Vähälä 17:1, Keränen 17:2, Suvanto 17:3, Rautio 17:4, Kaarto 17:6, Lisä-Ojantakanen 18:16, Lisä-Kärki 18:17, Pikkuollila 18:20, Pömpeli 19:38, Kuusioja 19:39, Nevanlaita 19:50, Pispala 20:13, Kangas 22:19, Metsäjunttila 23:13, Välikangas 23:25 ja Kettusuo 40:0 sekä

kiinteistöistä Koskela 1:5 Jaakonsuon palstat I ja II,Kaikkonen 2:25 Kotipalsta ja Leppinevan palsta, Takatalo 2:26 Kaikkosen palsta ja Tiepalsta, Niemelä 2:80 Kotipalsta, Alatalo 2:81 Leppijärven palsta, Uusitalo 2:82 Järvikankaan palsta, Pöksä 3:1 Kotipalsta, Juotto 3:4 Kiviuunikankaan palsta, Takamaa 3:5 Jaakonsuon palsta, Rommakko 3:8 Kiviuunikankaan palsta, Niemi 4:4 Peuranevan palsta, Väliaho 4:10 Murtokankaan palsta, Väärälä 4:17 Kiviuunikankaan palsta, Risula 5:13 Kiviharjun palsta, Nevala 5:15 Kivimaan palsta, Alamattila 5:21 Väärälänkorven palsta, Ylitörmä 5:22 Somerokankaan palsta, Helviira 5:38 Somerokankaan palsta, Mattila 5:39 Somerokankaan palsta, Risula 6:19 Linnakankaan palsta, Rukansuon palsta ja Ruuna-aronkankaan palsta, Nevala 6:21 Kannusmaan palsta, Häkkilä 6:24 Linnakankaan palsta ja Ruuna-aron palsta, Keränen 6:27 Linnakankaan palsta, Törmälä 6:32 Kannusmaan palsta, Törmä 7:10 Kotakankaan palsta, Särppä 7:26 Särpänkaarron palsta, Pääkkö 8:13 Metsonlaulukankaitten palsta, Motturi 9:22 Särpänkaarron palsta, Kokonmotturi 9:25 Kiikkukaarron palsta ja Kirkkoharjunkosken palsta, Lehtola 11:1 Saarisuon palsta, Alaelsilä 11:36 Käyräkankaan palsta, Pihaelsilä 12:11 Hautalanojan palsta, Ylielsilä 12:15 Ylä-Murotuon palsta, Tuomela 13:22 Pörhönnevan palsta, Vehakamaa 13:23 Pitkäkankaan palsta, Leppälä 13:24 Pörhönnevan palsta, Pietilä 13:26 Pitkäkankaan palsta, Häkinkorva 13:35 Pitkäkankaan palsta, Teppo 14:68 Kivinevan palsta, Kokko 15:33 Leppinevan palsta ja Mustakankaan palsta, Punttala 16:31 Nurkkaperän palsta, Puhakka 17:23 Hietakaarron palsta, Kivelä 19:1 Keskusojan palsta, Keskiarola 19:16 Paska-aron palsta, Arola 19:25 Kilanperämaan palsta, Ala-Arola 19:53 Läättimaan palsta, Sillankorva 22:11 Käyräkosken palsta, Takalo 22:21 Pörhönkankaan palsta ja Ruunkosken palsta, Ojanperä 22:25 Kettukankaan palsta ja Pispanevan palsta, Pääskylä 23:28 Kankaan palsta ja Kettukankaan palsta, Koivula 27:5 Kivinevan palsta, Suopelto 28:0 Kivinevan palsta, Uusitakalo 34:2 Kilpasuon palsta ja Maitolanmäen palstat I ja II, Valtio-Alatemmes 39:0 Käyräkankaan palsta, Käyräkosken palsta ja Pörhönkankaan palsta, Niittykoski 45:0 Härmänhalmemaan palsta ja Hirvi 46:0 Käyräkivikon palsta.

2) Limingan kylästä (402) kokonaan kiinteistöt Varpula 2:21, Hylkiö 3:45, Haarala 4:16, Uimala 4:85, Penttilä 4:101, Mäntylä 9:38, Pommisarka 9:39, Jaakonsuoa 10:43, Metsäjokela 10:47, Ylänkö 11:29, Leiviskä 12:33, Hyväri 15:63, Röö 16:19, Kulmala 17:84, Metsätorppa 18:52, Uutela 18:53, Kankaanlaita 18:60, Lisä-Metsä 19:36, Toppila 21:34, Nurkkapala 21:38, Salola 21:39, Kallila 26:18, Lisäke 26:19, Lisä-Törölä 35:24, Seppola 35:27, Väsylä 35:45, Tyynelä 35:59, Hyväri 35:63, Paakkonen 38:30, Kiila 39:29, Suksela 46:26, Saarivainio 54:42, Yritys 54:43, Suokenttä 52:82, Leinonkenttä 52:84, Puistola 58:34, Leirikeskus 58:61, Rentukka 64:31, Laurila 67:16, Pikkutuomela 67:18, Jokiranta 68:48, Lisäsivula 73:15, Sointula 83:20, Lepola 83:28, Liuttu 84:5, Röö 85:9, Pikkupeltola 87:5, Pellonpää 87:8, Tonttila 95:1, Lisä-Raumala 110:2, Repola 124:1, Kettula 124:3, Lisäleppälä 125:2, Lisähaarala 125:3, Nevaranta 125;7, Havina 125:9, Lisävesala 125:10, Valtiouutela 327:3, Lisämajala 355:50, Metsärautio 356:34, Syrjälä 356:38, Väyrylä 356:244, Karhukangas 356:245, Äijänniemi 357:64, Järvimetsä 357:74, Virkkunen 2 358:96, Repola II 358:122, Lekkula 2 358:123, Mäntylä 374:1, Osa-Röhmö 374:5, Mikkola 436:0 ja rekisteriyksiköt Yhteinen vesialue 876:1, talon 4 yht. vesialue 876:4 Suutarinjärvessä, talon 14 yht. vesialue 876:5 Suutarinjärvessä, tilojen 85:17―18 Vähäjärvi 876:6 ja tilojen 72:5―7 Savenottopaikka 878:4 sekä

kiinteistöistä Mettälä 1:3 Koninevan palsta ja Selkäkankaan palsta, Piipari 4:15 itäinen palsta, Pylkäs 4:102 pohjoisempi palsta, Laakso 9:11 Kotipalsta, Häkkinen 12:24 Impolanaukion palsta ja Laakson palsta, Rajala 12:29 Tyrnävänjoen pohjoispuolen palstat I ja II, Päkkilä 12:31 Impolanaukion palsta ja Rajalan palsta, Kuusisto 13:51 Saarisuon palsta, Paksula 14:6 Suutarinjärven palstat I ja II, Kuusela 15:17 Arokaarron palsta ja Jokipalsta, Mäntylä 15:24 Arokaarron palsta, Kotipalsta, Temmesjoen palsta ja osa Vipukaaran palstaa, Riikola 16:48 Vähäjärven palsta, Linnanmaa 17:5 Amerikan palsta, Koivuniemi 17:25 osa Marjarämeen palstaa, Ruhkola 17:34 Poika-Temmeksen palsta, Pilto 17:85 Kotipalsta ja Poika-Temmeksen palsta, Korkalo 18:7 Kotipalsta ja Ritokankaan palsta, Metsäheiko 18:61 Porrasrämeen palsta, Lörölä 20:5 Kotipalsta, Kylmäsen palsta, Navettakankaan palsta, Törmälän palsta ja osa Isokankaan palstaa, Jaakola 20:51 Suutarinkylän palsta, Ketola 21:40 Pitkäkaarron palsta ja Temmesjoen palsta, Pieni-Röhmö 24:4 Järvinevan palsta, Suutarinjärvi-palsta, Tyrnävänjoen ja Tupos-Kylmälä maantien väliin jäävä palsta, Myllyaro 26:9 Haudankosken palsta, Navettakankaan palsta ja osa Isokankaan palstasta, Ulkometsä 29:15 Järvinevan palsta ja Tyrnävänjoen ja Tupos-Kylmälä maantien väliin jäävä palsta, Ylipäänmetsä 29:31 Järvinevan palsta ja Tyrnävänjoen ja Tupos-Kylmälä maantien väliin jäävä palsta, Taljala 31:2 Isonevan palsta ja Selkäkankaan palsta, Pirttimaa 32:5 Hyssyn palsta, Törmäpelto 35:25 Temmesjoen palstat I ja II, Ojala 35:26 Kotipalsta, Temmesjoen palsta ja Vipukaaran palsta, Lepola 35:28 Temmesjoen palsta, Petäjä 35:61 Temmes-Kestilä maantien palstat I ja II, Törmälä 38:7 Kotipalsta ja osa Mutkankankaitten palstaa, Törölä 38:8 Temmesjoen palsta ja osa Kotipalstaa, Yrjölä 38:9 Kotipalsta ja osa Kuussaaren palstaa, Niemelä 38:31 osa tilaa Temmesjoen rannasta, Vinola 39:39 Kotipalsta, Mäki-Anttila 39:42 Vinolan palsta, Pihkakoski 44:8 Pitkäkaarron palsta, Temmesjoen ja Temmes-Kestilä maantien välinen palsta ja osa Kotipalstaa, Kuurnakorpi 46:25 Luomatienrämeenpalsta, Sallinen 52:85 Saarisuon palsta, Lepistö 52:99 Saarisuon palsta, Konineva 53:3 Isonevan palsta, Kallioaron palsta, Tupos―Kylmälä ―maantiepalstat I ja II, Metsämoukka 56:11 Järvinevan palsta ja Tyrnävänjoen ja Tupos-Kylmälä maantien väliin jäävä palsta, Kujansuu 58:35 Kotipalsta, Hakola 60:7 Pihlajarannan palstat I ja II, Riitaniityn palsta, Hirvelä 64:33 Navettakankaan palsta, Kirkkotörmä 64:35 Lantonojan palsta, Tuomela 67:19 Kotipalstat I ja II, Temmesjoen palsta ja osa Vipukaaran palstaa, Hälli 68:49 Kotipalsta, Metsäparvinen 70:60 Hyssyn palsta, Ainola 70:72 Hyssyn palsta, Mutkala 70:73 Hyssyn palsta, Mukkala 70:74 Hyssyn palsta, Rapakko 72:32 Hyssyn pienempi palsta, Tolonen 83:21 Temmesjoen palstat I ja II, Partaala 83:29 Koivulan palsta, Ojala 85:20 Suutarinkylän palstat I ja II, Vähäjärven palstat I ja II sekä osa Kehäkankaanrämeen palstasta, Luukkonen 85:22 Suutarinkylän palstat I, II ja III, Vähäjärven palstat I ja II sekä osa Kehäkankaanrämeen palstaa, Peltola 87:9 Poika-Temmeksen palsta ja Temmes-Kestilä maantien palstat I ja II, Kylmälä 88:2 Amerikan palsta, Kangas 88:3 Hyssyn palsta, Anttonen 94:13 Hyssyn palsta, Näppä 96:1 Amerikan palsta ja Kotipalstat I ja II, Halonen 100:2 Hyssyn palsta, Poikatemmes 100:4 Temmesjoen palsta, Jussila 304:0 Jaakonsuon palsta ja Järvinevan palsta, Uusi-Sohlo 306:3 Kuuselan palsta ja osa Vipukaarron palstaa, Takamaa 330:7 Ängeslevänjoen palstat I, II ja III sekä Vähäjärven palsta, Mäki-Hirvelä 331:2 Suutarinkylän palsta, Savela 355:64 Suutarinkylän palsta, Kaara 356:218 Lantonojan palsta, Iso-Röhmö 357:9 Järvinevan palsta, Suutarijärvi-palsta ja Tyrnävänjoen ja Tupos-Kylmälä maantien väliin jäävä palsta, Maikkola 364:0 Pitkäkaarron palsta, Temmesjoen ja Temmes-Kestilä maantien välinen palsta ja osa Kuussaaren palstaa, Valtio-Liminka 374:6 Impolanaukion palsta, Isonevan palsta, Hällin palstat I ja II, Loukeankankaan palsta, Luomatienrämeen palsta, Isonevan ojapalsta, Palokankaan palsta, Pihlajanrannan palstat I ja II, Saarisuon palsta, Selkäkankaan palstat I, II ja III sekä Suutarinjärven palsta, Mäkelä 468:3 Järvinevan palsta, Hanhimetsä 510:1 Järvinevan palstat I ja II sekä Tyrnävänjoki-palstat I ja II sekä Kerä 522:0 Saarisuon palsta.

3) Temmeksen kylästä (450) kokonaan kiinteistöt Korpinen 3:3, Kettukaaranaronpalsta 6:22, Perkkiö 7:35, Rantala II 7:38, Suopalsta 8:10, Runtinsuon palsta 9:58, Karttula II 14:49, Kirkkopekkala II 14:51, Kirkkovirsi 15:27, Myllymäki II 15:52 ja Korpilaidun 37:1 sekä

kiinteistöistä Kuoppala II 25:7 Kivinevan palsta ja Suojala II 32:25 Kivinevan palsta ja Leilikorven palsta.

4) Tyrnävän kylästä (455) kokonaan kiinteistöt Hetesuo 16:58, Saramaa 20:20, Rautakorpi 33:15, Uutisenniitty 49:16, Rinkkala 52:12, Rytiaro 62:22, Korpihaka 62:23, Laurinaro 65:3 ja Lammassuo 65:4 sekä rekisteriyksiköt Talon 1 yht.niittypalsta yht A 878:13, Yht B 878:14, Yht C 878:15 ja 20,21 Yht D 878:17 sekä

kiinteistöstä Enklaavi―Valtio 154:8 Selkäkankaan palstat I ja II.

5) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kokonaan kiinteistö Koskelan paikallistie 859:1:8600 sekä

kiinteistöistä Limingan Valtionmaa 893:10:1 (11) Ala-Murtosuon palsta, Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 yksi palsta kokonaan ja osa toisesta palstasta, Tupos-Kylmälä maantie 895:0:824 kymmenen palstaa ja Koskelan paikallistie 895:1:8600 osa molemmista yksikön palstoista sekä rekisteriyksiköistä Limingan jakokunta 876:1:0 Temmesjoesta kaksi palstaa kokonaan ja yksi osittain, Tyrnävänjoesta neljä palstaa kokonaan ja yhdestä palstasta osa, Vähäjärvi ja koko Ängeslevänjoen palsta, Temmeksen jakokunnan vesialue 876:2:0 Tyrnävänjoesta neljä palstaa ja Ängeslevänjoesta neljä palstaa, Limingan jakokunnan maa-alueet 878:1:0 Heikinkankaan palsta, Mustakankaan palsta ja Särkilänmäen palsta.

T y r n ä v ä n k u n n a s t a siirretään L i m i n g a n k u n t a a n seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:

1) Tyrnävän kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Pupula 3:6, Ulkomäättä 4:17, Valtio-Seppänen 4:29, Mettälä 8:19, Takaneva 16:35, Pekkala 19:28, Kaukola 20:15, Hannuksela 34:18, Nokkasarka 35:6, Kytäkangas 38:32, Niittylä 45:7, Pirkkola 48:3, Hauta 50:2, Sotkula 50:24, Körkkö 51:17, Valtiokontti 58:8, Metsähovi 60:2, Iltatähti 62:26, Tummalanpää 63:16, Jokivarsi 64:47, Rönneikkö 68:1, Rännilä 72:14, Nenämaja 74:15, Nenämaa 74:16, Valtio-Wesala 75:9, Riitala 78:42, Valtio Lekkula 79:19, Röhmönnotko 81:11, Mäntyniemi 81:14, Jere 91:0, Kontinperä 94:5, Taljapuro 139:1, Valtioalapiilo 152:0, Tyrnävän luonnonsuojelualue 174:0 ja Kustulanaho 197:1 sekä rekisteriyksiköt tilojen 63:4―5 Yhteinen Pitkäjärven vesialue 876:4, 62:3―6 yhteinen vesialue Pitkäjärvessä 876:5, tilojen 8:1―6 Yhteismaa 878:3, tilojen 44:1―4 Yhteinen maa-alue 878:7, tilojen 58:3―4 Yhteinen maa-alue 878:10, 36:11―15 yhteiset alueet 878:18 ja 58:3―4 yht. 878:19 sekä

kiinteistöistä Välitalo 1:14 Rimpinevan palsta, Sarvikankaan palstat I ja II, Kankaala 1:29 Rimpinevan palsta, Sarvikankaan palstat I ja II, Juhola 1:31 Rimpinevan palsta, Sarvikankaan palstat I ja II, Hartikka 3:16 Hauvan palsta, Ahonen 8:75 Jaurannevan palsta, Laitala 8:80 Sarvinevan palstat I ja II sekä Savisuvannon palsta, Partala 8:82 Sarvinevan palsta, Mattila 8:84 Sarvinevan palstat I ja II sekä Savisuvannon palsta, Nykälä 8:88 Sarvinevan palstat I ja II sekä Savisuvannon palsta, Kunnas 10:26 Loukkunevan palsta, Rimpelä 10:37 Loukkunevan palsta, Palosaari 10:53 Niemenkallion palstat I ja II sekä Rimpinevan palsta, Rantakaakila 10:57 Niemenkallion palstat I ja II sekä Rimpinevan palsta, Ketola 10:59 Niemenkallion palstat I ja II sekä Rimpinevan palsta, Ylikirstinä 11:37 Kallelan palsta, Ristiaron palstat I, II, III, IV ja V, Alakirstinä 12:23 Kallelan palsta, Ristiaron palstat I ja II, Ulkoherranen 13:15 Hauvan palsta, Venenevan palstat I ja II, Liede 15:19 Kallelan palstat I ja II, Koskensuo 15:20 Kallelan palsta, Pääkallon palstat I ja II sekä Venenevan palsta, Vipula 16:4 Tyrnävänsuon palsta, Koskela 16:17 Takanevankankaan palsta, Suutari 16:22 Heinimaankankaan palsta, Takanevankankaan palsta ja Takanevan palsta, Huttula 16:28 Tyrnävänsuon palsta, Kallioniemi 16:32 Tyrnävänsuon palsta, Lisäpelto 16:33 Takanevankankaan palsta, Tupala 16:37 Takanevan palstat I ja II, Välimaa 16:52 Konttisaaren palsta ja Mukkonkankaan palsta, Alasuutari 16:54 Konttisaaren palsta ja Piispankurkun palsta, Keskimaa 16:61 Konttisaaren palsta, Metsäsuutari 16:62 Piispankurkun palsta, Ylianttila 18:28 Hulkkosenkankaan palsta, Taka-aron palsta ja Ängeslevänkankaan palsta, Kandelin 20:21 Loukkuaavan palsta, Väisänen 21:1 Loukkuaavan palsta, Keski-Ikola 21:23 Loukkuaavan palsta, Sarvikankaan palstat I ja II sekä Venekankaan palsta, Kirstinä 21:24 Loukkuaavan palsta, Sarvikankaan palstat I ja II sekä Venekankaan palsta, Alaikola 21:25 Loukkuaavan palsta, Sarvikankaan palstat I ja II sekä Venekankaan palsta, Isomällinen 33:18 Pitkäjärven palsta, Tyrnävänsuon palstat I, II ja III, Korpi 33:20 Jaurannevan palsta, Mällinen 35:31 Tyrnävänsuon palsta, Syrjälä 36:7 Talajaojan palsta, Peltokaakinen 38:60 Sarvinevan palstat I ja II sekä Savisuvannon palsta, Vatula 41:15 Loukkuaavan palsta, Rimpinevan palsta ja Sarvikankaan palsta, Palkki 41:21 Loukkuaava palsta, Rimpinevan palsta ja Sarvikankaan palsta, Leskelä 42:5 Loukkuaavan palsta, Rimpinevan palsta ja Sarvikankaan palsta, Ylipalkki 42:18 Loukkuaavan palsta, Sarvikankaan palsta ja Venekankaan palsta, Raappana 44:11 Nenämaan palsta, Metsäraappana 44:25 Nenämaan palsta ja Pitkäjärven palsta, Pelkonen 44:27 Niskajärven palsta, Hartikka 44:35 Nenämaan palsta, Rusila 45:4 Pitkäjärven palstat I ja II, Uutinen 49:17 Hauvan palsta, Ala-Herrala 51:18 Kallelan palsta ja Venenevan palsta, Määttä 52:11 Tyrnävänsuon palstat I ja II, Väliheikki 52:13 Tyrnävänsuon palsta, Kyhälä 58:1 Loukkuaavan palsta ja Pitkäjärven palsta, Kontti 58:11 Loukkuaavan palstat I ja II sekä Niskajärvensuon palsta, Alakontti 58:13 Niskajärvensuon palstat I ja II sekä Sarvinevan palstat I ja II, Ylirekinen 63:10 Pitkäjärven palsta, Kylmänen 63:12 Pitkäjärven palsta, Uusitalo 64:4 Sarvikankaan palstat I ja II, Laitala 64:16 Pääkallon palsta, Yli-Koivikko 64:39 Ristiaron palsta, Väisänen 64:45 Kallelan palsta, Koivikko 64:49 Ristiaron palsta, Rahikka 65:6 Röhmönojan palsta, Pylkäs 68:4 Jätinkankaan palsta ja Pikkuniityn palsta, Välipirtti 69:6 Taljaojan palsta, Lisälepistö 71:25 Sarvikankaan palsta, Purola 71:39 Loukoaavan palsta ja Sarvikankaan palsta, Kuusiniemi 73:8 Venekankaan palsta, Ahokki 73:13 Venekankaan palsta, Rantala 73:15 Venekankaan palsta, Mällisenrapuska 74:1 Niskajärven palsta ja Valkiaisjärven palsta, Pihlaja 76:12 Pertunnevan palsta, Ylä-Lassila 78:6 Ristiaron palstat I, II ja III, Määttä 78:47 Kallelan palsta ja Ristiaron palsta, Lassila 78:49 Ristiaron palsta, Kytönen 78:54 Ristiaron palstat I, II ja III, Kantola 81:19 Rahkasuon palsta ja Tyrnävänsuon palsta, Lisä-Kantola 81:20 Rahkasuon palsta, Latola 81:21 Tyrnävänsuon palsta, Haapala 94:8 Kallelan palsta, Venenevan palstat I, II, III ja IV, Puksula 115:2 Murronkankaan palsta, Halme 121:7 Niemenkallion palsta, Rimpinevan palsta, Sarvinevan palstat I ja II, Niemelä 139:13 Taljaojan palstat I ja II, Valtio-Tyrnävä 154:9 Hulkkosenkankaan palsta, Kiviaron palstat I ja II, Loukkoaavan palsta, Rimpineven palsta, Sarvikankaan palsta, Taka-aron palsta, Venekankaan palsta ja Ängeslevänkankaan palsta, Lepistö 166:0 Rimpinevan palsta, Konttila 180:0 Hilla-Pelson palsta, Loukkuaavan palsta, Niemenkallion palsta ja Rimpinevan palsta, Riikola 190:0 Loukkuaavan palsta, Rimpinevan palsta ja Sarvikankaan palsta sekä rekisteriyksiköstä tilojen 15:1―3 Savenottopaikka 878:4 (2) Loukkoaavan palsta.

2) Ängeslevän kylästä (402) kokonaan kiinteistöt Kyykäs 1:12, Kankaala 1:32, Jaurankangas 2:43, Kyykäs 2:69, Piiskapuska 2:70, Lisä-Suutarinparras 2:73, Lisä-Fyrsten 2:74, Pelso 4:4, Hauru II 6:10, Kyypelso I 7:11, Lisäjuhola 7:31, Kyykäs 8:26, Lisävainio 8:31, Lisävuotila 8:33, Lisäpajula 9:12, Lisämurto 10:45, Suutarinlampi 11:16, Haisu 14:18, Lisäsuustari 16:6, Lisäuutinen 17:17, Lisävirkkula 17:19, Lisävähä 18:13, Lisäikonen 19:19, Lisäseppälä 19:21, Kivikko 21:24, Lisäpirkala 21:26, Lisäraappana 22:8, Lisäkiusala 22:9, Saunakiuas 22:10, Lisäuitto 23:6, Lisäkarhu 23:7, Eropatala 23:8, Lisähalonen 23:9, Näreikkö 24:11, Pontus 27:27, Kyykäs 28:3, Ylipään metsä 32:13, Kyykkäänmetsä 32:14, Lisävitikko 33:6, Lisäpientila 33:7, Lisämattila 33:8, Lisämatero 33:9, Jokiniemenmetsä 34:26, Kyykäs 35:1, Lisäpasanen 36:11, Lisätervo 38:20, Pikkuantti 38:21, Lisävälikorpi 38:22, Lisäleppioja 39:10, Lisätuomela 40:5, Jäännösmaa 40:6, Lisäikola 41:26, Kaukoparras 41:27, Niskajärvi 43:4, Ala-Patala 45:18, Arila 47:29, Lisä-Ahokki 48:7, Lisä-Vesala 48:8, Lisä-Rekinen 48:9, Hylkylä 48:10, Lisä-Kylmänen 48:14, Lisä-Pirkola 49:6, Lisänurmela 50:5, Lisäpyykkö 57:35, Lisäeinola 60:0, Lisälahola 61:0, Lisäkankaala 62:0, Lisähauru 63:0, Lisäheikurainen 64:0, Lisähapponen 65:0, Lisäkantola 66:0, Lisälipponen 67:0, Lisälaamanen 69:0, Jättölä 70:0, Pääkallo 71:0, Pikku-Härmä 75:3, Konnanperä 136:3, Järvennokka 151:1, Molkojärvi 152:0, Joukahainen 153:0 ja Jokivarsi 154:0 sekä rekisteriyksikkö talon 29 Yhteinen Valkiaisjärvi 876:2 sekä

kiinteistöistä Yli-Markuksela 5:62 Pääkallon palsta, Takalo 10:94 Haisunniityn palsta, Metsätöykälä 11:27 Haisunniityn palsta, Vuoti 15:39 Niskanevan palsta, Välisuo 20:12 Jauran palsta, Kettukangas 21:35 Jauranjärven palsta, Lipponen 24:9 Pääkallon palsta, Takatalo I 27:7 Valkeisennevan palsta ja Ängeslevänkankaan palsta, Uusitalo 28:23 Valkeisennevan palsta ja Ängeslevänkankaan palsta, Mäntylä 30:36 Pelsonnevan palsta, Nikula 34:84 Haisunniityn palsta, Jaakkola 45:1 Pelsonnevan palsta, Patapää 45:3 Pelsonnevan palsta, Uusivähänen 45:14 Pelsonevan palsta, Yli-Patala 45:21 Jauranjärven palsta ja Pelsonevan palsta, Ojala 53:5 Hulkkosenkankaan palsta ja Ängeslevänkankaan palsta, Pakola 53:6 Taka-aron palsta, Suvanto 73:2 Jauran palsta, Salonen 135:0 Haisunniityn palstat I ja II, Tuimala 136:1 Niskanevan palsta, Välipirtti 161:0 Jaurannevan palsta ja rekisteriyksiköstä tilojen 32:1―2 Yhteinen maa-alue 878:4 Loukkuaavan palsta.

3) Limingan kylästä (411) kiinteistöstä Pusala 355:8 (3) osa Tyrnävänsuon palstasta.

4) Kylmälän kylästä (413) kokonaan kiinteistöt Pitkäranta 16:33, Takapoikola 16:37, Pääkallon palsta 16:39, Pääkallon niittypalstat 16:41 ja Haisu 53:8 sekä rekisteriyksiköt Kylmälän jakokunnan vedet 876:1 ja tilojen 16:1―6 Yhteinen sorapalsta 878:35.

5) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kiinteistöistä Tyrnävän valtionmaa 893:10:1 HillaPelson palstat I ja II, Hauvan palsta, Hulkkosenkankaan palsta, Pääkallon palsta, Taka-aron―Venenevan―Ängeslevänkankaan palsta ja Valkiaisjärven palsta ja Tupos-Kylmälä maantie 895:0:824 yksi palsta kokonaan ja yhdestä osa sekä rekisteriyksiköistä Tyrnävän jakokunnan vedet 876:1:0 osa Tyrnävänjoesta ja Limingan jakokunnan vesialue 876:2:0 kaksi palstaa Tyrnävänjoesta.

R a n t s i l a n k u n n a s t a siirretään L i m i n g a n k u n t a a n seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat:

1) Mankilan kylästä (404) kokonaan kiinteistöt Riistapöllö 4:92 ja Kauppila 10:53 sekä

kiinteistöstä Poikola 11:91 (7) Pöllän palsta.

2) Rantsilan kylästä (406) kokonaan kiinteistö Kotaniitty 90:0 sekä

kiinteistöistä Isotoppila 16:110 Kiviselän palstat I ja II, Kirkkotoppila 17:125 osa Kiviselän palstasta, Ylitalo 42:16 Koppelosaaren palsta ja Hautala 62:4 Kiviselän palsta.

3) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kiinteistöstä Kärsämänkylän paikallistie 895:1:8579 yksi palsta.

Kuntien uudet rajat poikkevat seuraavilta osiltaan voimassa olevista rajalinjoista:

Limingan ja Tyrnävän kuntien välinen uusi raja poikkeaa voimassaolevalta kuntarajalta Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Pekuri 96:7 ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Arola 14:3 rajan jatkeella olevasta Limingan kunnan rekisteriyksikön Limingan jakokunnan yhteiset vesialueet 876:1:0 ja Temmeksen kunnan rekisteriyksikön Temmeksen jakokunnan yhteiset vesialueet 876:1:0 rajapisteestä Tyrnävän kunnan rekisteriyksikön Ängeslevän jakokunnan yhteiset vesialueet 876:1 rajalta Tyrnävänjoessa ja jatkuu nykyistä Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Alamaa 15:29 ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Kotiranta I 20:24 väliseen rajapyykkiin 28 Limingan kunnan rajalla. Tästä kuntien välinen raja jatkuu voimassaolevalla Limingan ja Tyrnävän kuntien välisellä rajalla.

Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Jaakkola 2:50 ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Yli-Ikola 20:14 välisestä rajapyykistä 83 Limingan kunnan rajalla kuntien Liminka ja Tyrnävä välinen raja jatkuu voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Syrjälä 14:9 sekä Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Haapakangas 6:3, Kotisuu 8:8 ja Huha 10:3 väliseen rajapyykkiin 1708, josta Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Haapakangas 6:3 ja Huha 10:3 välistä rajaa kiinteistön Huha 10:3 ja Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Heikkilä 28:31 väliseen rajapyykkiin 1932, josta raja jatkuu voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Heikkilä 28:31 sekä Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Ylianttila 10:43 ja Aukio 11:17 välisestä rajapyykistä 21 raja jatkuu Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Ylianttila 10:43 ja Aukio 11:17 välistä rajaa sanottujen kiinteistöjen sekä Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Ketola 28:1 väliseen rajapyykkiin 20, josta raja jatkuu voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Häkkinen 12:24 sekä Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Haapala 12:14 ja Hakaneva 17:3 välisestä rajapyykistä 1974 raja jatkuu Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Haapala 12:14 ja Hakaneva 17:3, Haapaniemi 13:36 ja Hakaneva 17:3 sekä Haapaniemi 13:36 ja Pikku-Honka 17:1 välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Häkkinen 12:24 ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Haapaniemi 13:36 väliseen rajapyykkiin 1981, josta raja jatkuu voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Säisälä 53:7 ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Rossi 23:1 sekä Temmeksen kunnan kiinteistön Temmes-Metsäperän maantie 895:0:809 välisestä rajapyykistä 1 raja jatkuu Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Välitalo 24:8 ja Sätsi 25:1 sekä Temmes-Metsäperän maantie 895:0:809 väliseen rajapyykkiin 1, josta Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Välitalo 24:8 rajaa sanotun kiinteistön ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Tapiola 38:0 väliseen rajapyykkiin 8 Limingan kunnan rajalla. Tästä raja jatkuu itään voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Salmela 37:28 ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Kuoppala 25:8 ja Ahopelto 31:12 välisestä rajapyykistä 12 raja jatkuu Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Kuoppala 25:8 ja Ahopelto 31:12 välistä rajaa sanottujen kiinteistöjen ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Palola 22:9 väliseen rajapyykkiin 51, josta Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Palola 22:9 ja Kuoppala 25:8 välistä rajaa ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Palola 22:9 ja Perälä 23:16 välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Hartala 37:29 ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Palola 22:9 väliseen rajapyykkiin 29, josta raja jatkuu itään voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Seppälä 72:33 ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Raumala 7:3 ja Koivikko 27:40 välisestä rajapyykistä 246 raja jatkuu Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Raumala 7:3 ja Koivikko 27:40 rajaa Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistöjen Raumala 7:3 ja Rantala 7:39 väliseen rajapyykkiin 4, josta mainittujen kiinteistöjen välistä rajaa rajapyykkiin 5 Limingan kunnan rajalla. Tästä raja kääntyy etelälounaaseen Limingan ja Temmeksen kuntien voimassaolevalle rajalle. Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Lisä-Raumala 110:2 ja Lisä-Kirves 110:7 sekä Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Raumala 7:3 välisestä rajapyykistä 223 raja kääntyy Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Lisä-Raumala 100:2 ja Lisä-Kirves 110:7 rajalle, jota jatkaa mainittujen kiinteistöjen väliseen rajapyykkiin 7. Tästä raja kääntyy koilliseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Koivuniemi 17:25 ja Lisä-Raumala 110:2 välistä rajaa, josta kääntyy kaakkoon Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Koivuniemi 17:25 ja Temmeksen kylän kiinteistön Rantala II 7:38 väliseen rajapyykkiin 208 mainittujen kiinteistöjen välisen rajapyykkien 207 ja 208 osoittaman rajan suunnassa, mitä rajaa jatkaa rajapyykkien 207 ja 206 kautta mainittujen kiinteistöjen väliseen rajapyykkiin 205. Tästä raja jatkuu Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Koivuniemi 17:25 ja Takalo 18:9 väliseen rajapyykkiin 285 Temmeksen kunnan rajalla, josta kääntyy lounaaseen jatkuen voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa.

Raja jatkuu Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Tuomela 67:19 ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Siponpelto 30:9 välisen, rajapyykkien 275 ja 7 osoittaman kiinteistörajan suuntaisena mainitusta rajapyykistä 7 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Tuomela 67:19 ja Uusi-Sohlo 306:3 väliselle rajalle, jota pitkin jatkaa lounaaseen kääntyen suorakulmaisesti Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Ahola 84:17 ja Uusi-Sohlo 306:3 väliseen rajapyykkiin 10. Tästä raja jatkuu Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Ahola 84:17 ja Uusi-Sohlo 306:3 välistä rajaa sanottujen kiinteistöjen väliseen rajapyykkiin 11 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Mäntylä 15:24 rajalla, josta pyykistä jatkuu Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Väsylä 35:45 ja Petäjä 35:61 väliseen rajapyykkiin 3 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Mäntylä 15:24 rajalla. Tästä raja jatkuu Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Mäntylä 15:24 ja Väsylä 35:45 välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Väsylä 34:45 ja Petäjä 35:61 väliseen, pyykin 2 osoittamaan rajapisteeseen jatkuen kaakkoon mainittujen kiinteistöjen rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Puolikas 35:60 ja Petäjä 35:61 väliseen, pyykin 3 osoittamaan rajapisteeseen ja edelleen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Väsylä 35:45 ja Puolikas 35:60 välistä rajaa sanottujen kiinteistöjen väliseen, pyykin 1 osoittamaan rajapisteeseen.

Tästä raja jatkuu lounaaseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Puolikas 35:60 ja Törmälä 38:7 välistä rajaa kaksisataa (200) metriä ja kääntyy suorakulmaisesti kaakkoon jatkuen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Niemelä 38:31 ja Maikkola 364:0 rajalle, jota rajaa jatkaa lounaaseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Härmälä 62:26 ja Maikkola 364:0 väliseen rajapyykkiin 2 jatkuen sanottujen kiinteistöjen rajaa niiden väliseen rajapyykkiin 2 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Ruukinkangas 44:19 rajalle. Tästä raja jatkuu Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Ruukinkangas 44:19 ja Maikkola 364:0 välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Pihkakoski 44:8 ja Ruukinkangas 44:19 väliseen rajapyykkiin 1, josta sanottujen kiinteistöjen rajaa kaakkoon näiden väliseen rajapyykkiin 2.

Tästä raja jatkuu lounaaseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Ketola 21:40 ja Ruukinkangas 44:19 välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Sammalkangas 21:1 ja Ketola 21:40 väliseen rajapyykkiin 4, josta kääntyy kaakkoon sanottujen kiinteistöjen välistä rajaa niiden väliseen rajapyykkiin 3 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Metsäyritys 54:44 rajalla. Tästä raja kääntyy koilliseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Ketola 21:40 ja Metsäyritys 54:44 välistä rajaa sanottujen kiinteistöjen ja Limingan kunnan kiinteistön Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 väliseen rajapisteeseen (paalu 199) ja edelleen kiinteistön Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 sekä Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Nurkkapala 21:38 ja Saarivainio 54:42 väliseen rajapisteeseen (paalu 198).

Tästä raja kääntyy Limingan kunnan kiinteistön Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 ja Limingan kylän kiinteistön Saarivainio 54:42 rajalle. Limingan kunnan kiinteistön Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 sekä Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Jäkälinmetsä 54:18 ja Saarivainio 54:42 välisestä rajapisteestä (paalu 196) raja kääntyy koilliseen kiinteistöjen Jäkälinmetsä 54:18 ja Saarivainio 54:42 rajalle jatkuen rajapyykin 1 kautta kaakkoon mainittujen kiinteistöjen väliseen rajapyykkiin 2.

Tästä raja kääntyy koilliseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Raumala 41:38 ja Saarivainio 54:42 väliselle rajalle jatkuen Temmesjoen yli mainitun rajan ja Limingan kunnan rekisteriyksikön Limingan jakokunnan yhteiset vesialueet 876:1:0 välisten rajapisteiden kautta. Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Jäkälinmetsä 54:18 ja Saarivainio 54:18 välisestä rajapyykistä 4 raja kääntyy länteen sanottujen kiinteistöjen rajalle ja niiden välisen rajapyykin 3 kautta Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Metsäyritys 54:44 ja Saarivainio 54:42 väliseen rajapyykkiin 12, josta mainittujen kiinteistöjen välistä rajaa niiden väliseen rajapyykkiin 7. Tästä raja kääntyy lounaaseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Kuusisaari 21:11 ja Saarivainio 54:42 väliselle rajalle kääntyen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Kuusisaari 21:11 ja Ketola 21:40 välisestä rajapyykistä 6 luoteeseen näiden väliselle rajalle ja jatkuu näiden väliseen rajapyykkiin 5.

Tästä raja kääntyy lounaaseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Ketola 21:40 ja Pihkakoski 44:8 väliselle rajalle, jota jatkaa noin satayhdeksänkymmentä (190) metriä kääntyen suorakulmaisesti luoteeseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Sukkula 83:11 ja Partaala 83:29 väliseen rajapyykkiin 38 ja jatkaen edelleen näiden väliseen rajapyykkiin 37.

Tästä raja kääntyy koilliseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Sukkula 83:11 ja Maikkola 364:0 väliselle rajalle, jota jatkaa sata (100) metriä ja kääntyy luoteeseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Lisä-Törölä 35:24 ja Hyväri 35:63 väliseen rajapyykkiin 5 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Yrjölä 38:9 rajalla.

Tästä raja jatkuu koilliseen Limingan kunnan Limingan kylän Yrjölä 38:9 ja Hyväri 35:63 välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Lepola 35:28 ja Hyväri 35:63 väliseen rajapyykkiin 1, josta kääntyy luoteeseen näiden väliselle rajalle jatkaen näiden väliseen rajapyykkiin 2.

Raja jatkuu koilliseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Seppola 35:27 ja Lepola 35:28 väliseen rajapyykkiin 11, josta luoteeseen näiden välistä rajaa näiden väliseen rajapyykkiin 12 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Mäntylä 15:24 rajalla, mistä raja kääntyy koilliseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Mäntylä 15:24 ja Lepola 35:28 väliselle rajalle jatkuen edelleen kiinteistön Lepola 35:28 ja Limingan kylän kiinteistön Kuusela 15:17 välistä rajaa näiden väliseen rajapyykkiin 304 Limingan kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Vehka- ja Isokorpi 30:8 rajalla.

Tästä raja kääntyy Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Kuusela 15:17 ja Temmeksen kylän kiinteistön Vehka- ja Isokorpi 30:8 rajalle, jota jatkaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Kuusela 15:17 ja Impola 461:3 väliseen rajapyykkiin 1 ja edelleen näiden välistä rajaa sanottujen kiinteistöjen väliseen rajapyykkiin 2 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Ahola 84:17 rajalla. Tästä raja kääntyy lounaaseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Kuusela 15:17 ja Ahola 84:17 väliselle rajalle, jota jatkaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Liuttu 84:5 ja Ahola 84:17 väliseen rajapyykkiin 4. Tästä raja seuraa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Liuttu 84:5 ja Ahola 84:17 välistä rajaa ja Liuttu 84:5 ja Uusi-Sohlo 306:3 välistä rajaa näiden väliseen rajapyykkiin 2 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Jäärälä 67:5 rajalla, jota kääntyy seuraamaan lounaaseen Limingan kunnan kiinteistöjen Jäärälä 67:5 ja Liuttu 84:5 rajapisteeseen Limingan kunnan kiinteistön Koskelan paikallistie 895:1:8600 rajalle.

Tästä raja seuraa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Jäärälä 67:5 ja Koskelan paikallistie 895:1:8600 rajaa kiinteistön Jäärälä 67:5 ja Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Tuomela 67:19 väliseen rajapisteeseen, josta kääntyy pohjoiseen mainittujen kiinteistöjen rajalle ja jatkaa rajapyykin 2 kautta mainittujen kiinteistöjen väliseen rajapyykkiin 1 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Säisälä 68:13 rajalla.

Tästä raja kääntyy lounaaseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Tuomela 67:19 ja Säisälä 68:13 väliselle rajalle, jolla suunnalla jatkaa Limingan kunnan kiinteistön Koskelan paikallistie 895:1:8600 yli kiinteistöjen Tuomela 67:19 ja Säisälä 68:13 rajalle, jota edelleen näiden kiinteistöjen ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Väinölä 30:2 väliseen rajapyykkiin 9.

Tästä raja kääntyy pohjoiseen seuraten voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Säisälä 68:13 ja Valtio-Liminka 374:6 väliseen rajapyykkiin 186, josta kääntyy näiden kiinteistöjen väliselle rajalle ylittäen Limingan kunnan kiinteistön Koskelan paikallistie 895:1:8600 ja jatkaen mainittujen kiinteistöjen rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Säisälä 68:13 ja Hälli 68:49 väliseen rajapyykkiin 1, josta jatkaa kiinteistöjen Säisälä 68:13 ja Hälli 68:49 välistä rajaa näiden väliseen rajapyykkiin 5 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Ojantakanen 39:18 rajalla. Tästä raja jatkuu lounaaseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Ojantakanen 39:18 ja Hälli 68:49 välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Ojantakanen 39:18 ja Valtio-Liminka 374:6 väliseen rajapyykkiin 6, josta kääntyy sanottujen kiinteistöjen rajalle jatkaen niiden väliseen rajapyykkiin 1 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Mäki-Anttila 39:42 rajalla.

Tästä raja kääntyy koilliseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Ojantakanen 39:18 ja Mäki-Anttila 39:42 väliselle rajalle ja jatkaa sitä sanottujen kiinteistöjen väliseen rajapyykkiin 2 Temmeksen kunnan rajalla. Tästä raja kääntyy itäkaakkoon voimassaolevalle Limingan ja Temmeksen kuntien väliselle rajalle, jota seuraa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Kujansuu 58:35 ja Valtio-Liminka 374:6 väliseen rajapyykkiin 38 Temmeksen kunnan rajalla.

Tästä raja kääntyy seuraamaan Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Kujansuu 58:35 ja Valtio-Liminka 347:6 välistä rajaa näiden väliseen rajapyykkiin 6 Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Mäntylä 374:1 rajalla. Raja kääntyy koilliseen seuraten Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Kujansuu 58:35 ja Mäntylä 374:1 sekä Korkalo 18:7 ja Kujansuu 58:35 välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Korkalo 18:7 ja Valtio-Liminka 374:6 väliseen rajapyykkiin 8, josta kääntyy luoteeseen seuraten mainittujen kiinteistöjen rajaa näiden ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Korvennurkka 77:6 väliseen rajapyykkiin 150, josta jatkuu edelleen luoteeseen Limingan ja Tyrnävän kuntien voimassaolevalla rajalla.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Rapakko 72:32 ja Temmeksen kunnan Temmeksen kylän kiinteistön Kelttu 28:4 välisestä rajapyykistä 120 Tyrnävän kunnan rajalla raja jatkuu koilliseen seuraten voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Hämälä 13:52 ja Temmeksen kunnan kiinteistön Alila 27:49 väliseen rajapyykkiin 480 ja edelleen mainittujen kiinteistöjen rajan jatkeella Limingan kunnan rekisteriyksiköiden Limingan jakokunnan vesialueet 876:2:0 ja Temmeksen kunnan rekisteriyksikön Temmeksen jakokunnan vesialueet 876:1:0 rajapisteeseen Tyrnävän kunnan rajalla Tyrnävänjoessa, josta raja jatkaa kaakkoon Limingan ja Tyrnävän voimassaolevaa rajaa Tyrnävänjoessa.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Törmämaa 355:62 sekä Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Rahikka 65:6 ja Tyrnävän kunnan Limingan kylän kiinteistön Pusala 355:8 välisestä rajapyykistä 1 raja jatkuu Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Rahikka 65:6 ja Limingan kylän kiinteistön Pusala 355:8 välistä rajaa näiden väliseen rajapyykkiin 1080 ja edelleen sanotun rajan suuntaisena Limingan kunnan rajalle.

Tästä raja jatkaa koilliseen Limingan ja Tyrnävän kuntien voimassaolevaa rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Ulkometsä 16:50 ja Hanhimetsä 510:1 väliseen rajapyykkiin 35, josta kääntyy kaakkoon sanottujen kiinteistöjen rajalle ja rajapyykkiin 34, josta jatkaa edelleen samassa suunnassa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Joentakanen 19:82 rajalle asti.

Tästä raja kääntyy koilliseen seuraten Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Joentakanen 19:82 ja Luukkonen 85:22 välistä rajaa Tyrnävän kunnan rajalle Limingan kunnan kiinteistön Joentakanen 19:82 ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Kantola 81:19 väliseen rajapyykkiin 1078, josta kääntyy kaakkoon Limingan ja Tyrnävän kuntien voimassaolevalle rajalle.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Lisä-Koivula 19:23 ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Latola 81:21 välisestä rajapyykistä 1073 raja jatkuu lounaaseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Lisä-Koivula 19:23 ja Lörölä 20:5 välistä rajaa. Raja kääntyy kaakkoon kohdassa, jossa Limingan ja Tyrnävän kuntien välisen, rajapyykkien 1068 ja 1069 osittaman rajan jatke kohtaa Limingan kunnan kiinteistöjen Lisä-Koivula 19:23 ja Lörölä 20:5 välisen rajan ja jatkuu sanottuun Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Kirkko-Hirvelä 331:3 ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Kylmänen 16:41 väliseen rajapyykkiin 1068, josta edelleen kaakkoon Limingan ja Tyrnävän voimassaolevalla rajalla.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Valtio-Liminka 374:6 ja Limingan kunnan rekisteriyksikön Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 välisestä rajapisteestä Tyrnävän kunnan rajalla raja jatkuu itä-kaakkoon Tyrnävänjoen eteläpuolta Limingan kunnan rekisteriyksikön Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 ja Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen välistä rajaa.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Laakso 9:11 ja Leiviskä 12:33 sekä Limingan kunnan rekisteriyksikön Limingan jakokunnan vedet 876:1:0 väliseen rajapisteeseen. Tästä raja jatkuu kiinteistöjen Laakso 9:11 ja Leiviskä 12:33 välistä rajaa koilliseen kääntyen jälleen kiinteistöjen Laakso 9:11 ja Leiviskä 12:33 sekä Limingan kunnan rekisteriyksikön Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 välisestä rajapisteestä seuraamaan Tyrnävänjoen eteläpuolella Limingan kunnan rekisteriyksikön Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 ja Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen välistä rajaa.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Valtio-Liminka 374:6 ja rekisteriyksikön Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 sekä Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön välisestä rajapyykistä 994 raja jatkaa lounaaseen Limingan ja Tyrnävän kuntien voimassaolevalla rajalla jatkuen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Valtio-Liminka 374:6 ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Välipirtti 69:6 väliseen rajapyykkiin 960 Limingan jakokunnan vesialueen rajalla Tynävänjoen pohjoisrannalla.

Tästä raja kääntyy kaakkoon seuraten Tyrnävänjoen pohjoisrannassa Limingan jakokunnan vesialueen rajaa Limingan ja Tyrnävän kuntien alueilla Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistöjen Hakola 60:7 ja Valtio-Liminka 374:6 väliseen rajapisteeseen Limingan kunnan rekisteriyksikön Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 rajalla.

Tästä raja kääntyy lounaaseen Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Hakola 60:7 ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Niemelä 139:13 väliseen rajapyykkiin 885, josta jatkaa Limingan ja Tyrnävän kuntien voimassaolevaa rajaa.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Valtio-Liminka 374:6 ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Niemelä 139:13 välisestä rajapyykistä 866 Tyrnävän kunnan kiinteistön Tyrnävän valtionmaa 893:10:1 rajalla raja jatkuu Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Niemelä 139:13 ja Tyrnävän kunnan kiinteistön Tyrnävän valtionmaa 893:10:1 rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Valtio-Liminka 374:6 ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Niemelä 139:13 väliseen rajapyykkiin 867, josta jatkaa kuntien voimassaolevaa rajaa. Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Valtio-Liminka 374:6 ja Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Niemelä 139:13 välisestä rajapyykistä 848 raja jatkaa samojen kiinteistöjen väliseen rajapyykkiin 847 Tyrnävän kunnan kiinteistön Tyrnävän valtionmaa 893:10:1 vastaista rajaa pitkin, mistä jatkaa Limingan ja Tyrnävän kuntien voimassaolevalla rajalla.

Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistöjen Kytäkangas 38:32 ja Perälä 70:9 välisestä rajapyykistä 94 Limingan kunnan rajalla raja kääntyy koilliseen noudattaen mainittujen kiinteistöjen rajaa ja edelleen Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistöjen Kytäkangas 38:32 ja Kontti 58:11 välistä rajaa näiden väliseen rajapyykkiin 96, josta yli Tyrnävän kunnan rekisteriyksikön Tyrnävän jakokunnan vesialueet 876:1:0 Tyrnävänjoessa länteen Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistöjen Peltokaakinen 38:60 ja Kontti 58:11 väliseen rajapyykkiin 97 ja edelleen näiden kiinteistöjen välistä rajaa niiden väliseen rajapyykkiin 98.

Tästä raja kääntyy luoteeseen seuraten Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Kontti 58:11 rajaa Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistöjen Jere 91:0 ja Valtio-Tyrnävä 154:9 väliseen rajapyykkiin 90, mistä kääntyy koilliseen kiinteistöjen Jere 91:0 ja Valtio-Tyrnävä 154:9 väliselle rajalle, jonka suunnassa ylittää Tyrnävän kunnan kiinteistön Tupos-Kylmälä maantie 895:0:824, ja jota jatkaa rajapisteeseen 16.

Tästä raja kääntyy kaakkoon Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistöjen Kontti 58:11 ja Jere 91:0 väliselle rajalle kääntyen Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistöjen Partala 8:82, Kontti 58:11, Alakontti 58:13 ja Jere 91:0 välisestä rajapyykistä 3 koilliseen Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistöjen Kontti 58:11 ja Alakontti 58:13 rajalle, jota pitkin Tyrnävän kunnan kiinteistöjen Kontti 58:11 , Alakontti 58:13, Jere 91:0 ja rekisteriyksikön Yhteismaa 878:3 väliseen rajapyykkiin 14.

Tästä raja kääntyy luoteeseen Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistöjen Kontti 58:11 ja Jere 91:0 väliselle rajalle kääntyen koilliseen Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistöjen Jere 91:0 ja Valtio-Tyrnävä 154:9 välisestä rajapyykistä 17 jatkaen sanottujen kiinteistöjen väliseen rajapyykkiin 91 Tyrnävän kylän ja Ängeslevän kylän välisellä rajalla.

Tästä raja kääntyy luoteeseen seuraten Tyrnävän kunnan Tyrnävän ja Ängeslevän kylien sekä Tyrnävän kylän ja Tyrnävän Valtion metsämaat rajaa.

Samalla suunnalla raja jatkuu Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Korpi 33:20 ja Ängeslevän kylän kiinteistön Kyykäs 2:69 välisestä rajapyykistä 28 Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Korpi 33:20 ja Ängeslevän kylän kiinteistön Piiskapuska 2:70 väliseen rajapyykkiin 71 Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Valtio-Tyrnävä 154:9 rajalla.

Tästä raja jatkuu edelleen luoteeseen Tyrnävän kunnan Tyrnävän ja Ängeslevän kylien, Tyrnävän kylän ja Tyrnävän Valtion metsämaat sekä Ängeslevän kylän ja Tyrnävän Valtion metsämaat rajaa Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Louhikko 14:23 ja Ängeslevän kylän kiinteistön Kyykäs 1:12 väliseen rajapyykkiin 76, josta kääntyy koilliseen seuraten Tyrnävän kunnan Tyrnävän kylän kiinteistön Isomällinen 33:18 ja Ängeslevän kylän kiinteistön Kyykäs 1:12 välistä rajaa Kempeleen kunnan Kempeleen kylän kiinteistön Pirilänlisä 186:0 ja Tyrnävän kunnan Ängeslevän kylän kiinteistön Kyykäs 1:12 väliseen rajapyykkiin 1, josta rajapyykistä kaakkoon voimassaoleva Kempeleen ja Tyrnävän kunnan raja muuttuu Kempeleen ja Limingan kunnan rajaksi Muhoksen kunnan rajaan asti, mistä voimassaoleva Muhoksen ja Tyrnävän kunnan raja muuttuu Limingan ja Muhoksen kunnan rajaksi.

Tästä edelleen voimassaoleva Muhoksen ja Temmeksen kunnan raja muuttuu Limingan ja Muhoksen kunnan rajaksi jatkuen Tyrnävän kunnan rajaan, josta voimassaoleva Muhoksen ja Tyrnävän kunnan raja muuttuu Limingan ja Muhoksen kunnan rajaksi. Kestilän kunnan rajasta alkaen voimassaoleva Kestilän ja Tyrnävän kunnan raja muuttuu Kestilän ja Limingan kunnan rajaksi aina voimassaolevaan Limingan kunnan rajaan asti.

Limingan ja Rantsilan kuntien välinen uusi raja poikkeaa voimassaolevalta kuntarajalta Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Lisä-Nakkula 25:28 sekä Rantsilan kunnan Rantsilan kylän kiinteistöjen Hautala 62:4 ja Kotaniitty 90:0 yhteisellä rajapyykillä 254 ja kääntyy lounaaseen kiinteistöjen Hautala 62:4 ja Kotaniitty 90:0 välistä rajaa rajapyykkiin 277, josta kääntyy luoteeseen kuntien voimassaolevalle, Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Lisä-Nakkula 25:28 ja Rantsilan kunnan Rantsilan kylän kiinteistön Hautala 62:4 ja Kurikka 62:2 väliselle rajalle. Rantsilan kunnan Rantsilan kylän kiinteistöjen Ylitalo 42:16 ja Kurikka 62:2 yhteisestä rajapyykistä 283 kuntien raja kääntyy lounaaseen kiinteistöjen Ylitalo 42:16 ja Kurikka 62:2 rajalle ja jatkuu kiinteistön Ylitalo 42:16 rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Puoliväli 57:6 sekä Rantsilan kunnan Rantsilan kylän kiinteistöjen Korteniemi 18:246, Tainijoki 18:248 ja Ylitalo 42:16 yhteiseen rajapyykkiin 53, josta raja jatkuu vanhaa kuntarajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Puoliväli 57:6 ja Rantsilan kunnan Rantsilan kylän kiinteistön Korteniemi 18:246 rajalta alkaen aina Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Valtio-Liminka 374:6 ja Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistön Pikku-Mikkola 3:12 yhteiseen rajapyykkiin 508, josta kääntyy kulkemaan voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa.

Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Valtio-Liminka 374:6, Rantsilan kunnan Rantsilan kylän kiinteistön Kirkkotoppila 17:125 ja Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistön Alamikkola 3:18 yhteisestä rajapyykistä 4 raja jatkuu suoraan samojen kiinteistöjen yhteiseen rajapyykkiin 3, josta jatkaa voimassaolevaa Limingan ja Temmeksen kuntien välistä rajaa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Metsäkankaala 74:16 sekä Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistöjen Alakopsa 1:11 ja Kopsa 1:25 yhteiseen rajapyykkiin 499. Tästä raja kääntyy kaakkoon Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistöjen Alakopsa 1:11 ja Kopsa 1:25 välistä rajaa ja edelleen koilliseen Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistöjen Sassalinoja 1:24 ja Kopsa 1:25 välistä rajaa mainittujen kiinteistöjen sekä Temmeksen kunnan rekisteriyksikön Limingan jakokunnan vesialueen 876:2:0 väliseen, pyykin 51 osoittamaan rajapisteeseen Kärsämänjoessa. Raja jatkuu Kärsämänjoen etelärantaa Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistöjen Alakopsa 1:11, Loukeenaho 2:16 ja Temmeksen kunnan rekisteriyksikön Limingan jakokunnan vesialue 876:2:0 väliseen, pyykin 558 osoittamaan rajapisteeseen, josta jatkuu Kärsämänjoen pohjoisrannalle Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistöjen Pikkumikkola 3:12 ja Alamikkola 3:18 yhteiseen rajapyykkiin 16 jatkuen Kärsämänjoen pohjoisrantaa Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistöjen Rantatila 3:15 ja Hemmilä 4:10 väliseen rajapyykkiin 6, josta kääntyy koilliseen mainittujen kiinteistöjen sekä kiinteistöjen Alamikkola 3:18 ja Hemmilä 4:10 rajalle jatkuen näiden kiinteistöjen väliseen rajapyykkiin 5 Limingan ja Temmeksen kuntien voimassaolevalla rajalla. Tästä raja kääntyy kaakkoon voimassaolevalle Limingan ja Temmeksen kuntien rajalle, jota seuraa Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Viitamaa 33:2 ja Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistön Hirviniemi 8:5 väliseen rajapyykkiin 598 Lumijoen kunnan rajalla.

Tästä raja kääntyy koilliseen voimassaolevalle Limingan ja Lumijoen kuntien väliselle rajalle jatkuen samansuuntaisena voimassaolevalla Lumijoen ja Temmeksen kuntien välisellä rajalla Lumijoen kunnan Lumijoen kylän kiinteistön Metsämaja 121:0 ja Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistön Raitamaa 5:36 väliseen rajapyykkiin 2, josta Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistöjen Ylimikkola 4:8 ja Raitamaa 5:36 välistä rajaa mainittujen kiinteistöjen sekä Lumijoen kunnan Lumijoen kylän kiinteistön Metsämaja 121:0 väliseen rajapyykkiin 3. Tästä raja jatkuu voimassaolevalla Lumijoen ja Temmeksen kuntien välisellä rajalla Limingan kunnan Limingan kylän kiinteistön Viitamaa 33:2, Lumijoen kunnan Lumijoen kylän kiinteistön Metsämaja 121:0 ja Temmeksen kunnan Kärsämän kylän kiinteistön Ylimikkola 4:8 väliseen rajapyykkiin 7, josta jatkuu voimassaolevaa Limingan ja Lumijoen kuntien välistä rajaa Lumijoen kunnan Hirvasniemen kylän kiinteistön Pikku-Päätalo 7:10 ja Lumijoen kylän kiinteistön Metsämaja 121:0 väliseen rajapyykkiin 2. Tästä raja kääntyy kaakkoon Lumijoen kunnan Hirvasniemen ja Lumijoen kylien väliselle rajalle, mitä pitkin jatkuu Lumijoen kunnan Hirvasniemen kylän kiinteistön Metsä-Rautio 3:15, Lumijoen kylän kiinteistöjen Juusola 41:15 ja Metsäsärkioja 104:1 sekä Kärsämän kylän kiinteistön Kajula 7:2 yhteiseen rajapyykkiin 36.

Tästä raja jatkuu Lumijoen kylän ja Kärsämän kylän kiinteistön Kajula 7:2 välistä rajaa Lumijoen kunnan Hirvasniemen kylän kiinteistön Seikkala 9:20 rajalle, josta Hirvasniemen ja Lumijoen kylien välistä rajaa Kärsämän kylän kiinteistön Valtio-Kärsämä II 12:1 rajalle. Tästä raja jatkuu Lumijoen kylän ja Kärsämän kylän kiinteistön Valtio-Kärsämä II 12:1 rajaa sanotun kiinteistön, Hirvasniemen kylän kiinteistön Seikkala 9:20 ja Lumijoen kylän rekisteriyksikön yhteinen Ulkometsäpalsta 878:4 väliseen rajapyykkiin 42, josta jatkuu Hirvasniemen ja Lumijoen kylien rajalla Hirvasniemen kylän kiinteistön Metsäkerola 11:12 ja Lumijoen kylän kiinteistön Metsäkyrö 86:1 yhteiseen rajapyykkiin 130 Kestilän kunnan rajalla.

Rajapyykistä 130 voimassaoleva Kestilän ja Lumijoen kuntien välinen raja lounaaseen muuttuu Kestilän ja Rantsilan kunnan väliseksi rajaksi ja raja koilliseen muuttuu Kestilän ja Limingan kunnan rajaksi.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Kuntajaon muutokset eivät aiheuta muutoksia kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun- nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.