594/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen 6 §:n ja 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksista 31 päivänä tammikuuta 1997 annetun asetuksen (93/1997) 6 § ja 12 §, sellaisena kuin niistä 12 § on osaksi muutettuna asetuksessa 1310/1999, seuraavasti:

6 §
Virkojen täyttäminen

Johtajan nimittää valtioneuvosto. Johtaja voi tarvittaessa asianomaisen ministeriön määräyksestä johtaa myös erikseen määrättävää osastoa ja hoitaa sen osastopäällikön tehtäviä.

Osastopäällikön ja kalatalousjohtajan nimittää asianomainen ministeriö johtajan esityksestä.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa keskus.

12 §
Asioiden ratkaiseminen

Jollei toisin säädetä, asiat ratkaisee työjärjestyksessä määrätyn virkamiehen esittelystä johtaja tai muu virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu ratkaisuvalta.

Kalatalouden edunvalvontaa koskevat asiat vesioikeudellisissa lupa-asioissa ratkaisee kalatalousjohtaja.

Työvoimaosaston osastopäällikkö päättää esittelystä työvoimatoimistoja koskevista asioista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2000.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Neuvotteleva virkamies
Marjukka Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.