544/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

«Valtioneuvoston» «päätös» «kuntajaon» «muuttamisesta» «Kiukaisten» ja Nakkilan kuntien välillä

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3, 5, 6, 7 sekä 10―12 §:ssä säädettyjen «kuntajaon» muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 §:ssä sellaisena kuin se on laissa 10/1975, päättänyt:

«Kuntajaon» muutos

«Kiukaisten» kunnasta siirretään Nakkilan kuntaan seuraavat tilat, tilojen osat ja alueet:

1) Köylypolven kylästä kokonaan tilat Rintala 1:12, Perämetsä 1:104, Metsä-Maijala 1:105, Linjalieve 1:118, Pelto-Maijala 1:122, Maijala 1:123, Kivikko 1:155, Riihipelto 1:156, Takamaa 1:159, Keskimaa 1:160, Tiensivu 2:15, Perälä 2:16 Kallioranta 2:54, Ojala 2:64, Rajamaa 2:65, Kolmio 2:79, Lähteensuo 2:80, Elomaa 3:9, Kaski 3:11, Simola 3:90, Laurila 3:91, Jussila 3:92, Purola 3:105, Kivelä 3:106, Perämäki 3:107, Anttila 3:109, Lassila 3:110, Salmio 3:111, Syrjälä 3:132, Jokinen 3:136, Kaunisto 3:137, Kaskenkallio 3:142, Kallio 3:143 Kaitala II 3:160, Rauhala 3:161, Perälä II 3:162, Kaitala III 3:163, Teinonen 3:164, Perälä III 3:165, Kaitala 3:166 ja Metsämäkelä 3:179 sekä tilasta Länsijuhola 3:144 Metsäpalsta, tilasta Välijuhola 3:145 Metsäpalsta, tilasta Alhojuhola 3:146 Metsäpalsta ja tilasta Juhola 3:147 Metsäpalsta;

2) Laihian kylästä kokonaan tilat Tapani 1:5, Anttila 1:6, Hannula 1:10, Alhoranta 1:19, Salomaa 1:20, Hakala 1:75, Uotinmaanlehto II 1:143, Keskisuo 1:144, Uotinmaanlehto III 1:145, Kallis-Metsä 1:150, Toriseva 2:17, Metsälä 2:36, Mäenpää 2:61 ja Mäkilä 2:79 sekä tilasta Mäki 2:81 Kotipalsta;

3) Panelian kylästä kokonaan tilat Niemi 2:6, Anttila 4:11, Sopemetsä 4:108, Pirttilä 6:59, Uotinmaa 6:142, Uotinlehto 6:150, Metsä-Juhola 6:151, Tunturivuori 10:10, Tunturivuori I 10:38, Rinne 10:39, Takamäki 10:98, Mäkelä 10:99, Siivonen 17:9, Metsämaa 17:11, Mikkola 17:29, Tuuli 17:34, Nummenranta 17:54, Nummi 17:55, Tuuli I 17:58, Mäntymäki 17:65, Kotimäki 17:71, Vaahtera 17:81, Uotila 17:82, Jokimaa 17:86, Hakamaa 18:58, Uotinmaa 18:86 ja Heikkilä 18:87 sekä tilasta Lähdemäki 8:173 Metsäpalsta, tilasta Airala 17:78 Metsäpalsta ja tilasta Uotinmaan lehto 43 Jokimaan ja Takamaan palstat; sekä

4) kokonaan rekisteriyksikkö Matomäen paikallistie 895:1:2902.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä «päätös» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

«Päätös» on ilmoitettava asianomaisissa kun-nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-nassa julkaistaan. «Päätös» ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes «päätös» on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun «päätös» on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva «päätös», päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Ylitarkastaja
Minna-Liisa Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.