534/2000

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2000

Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Vakuutusvalvontavirastosta 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun lain (78/1999) 2 §:n 1 momentin 17 kohta sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 17 a kohta seuraavasti:

2 §

Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:


17) vakuutuskassojen yhdistystä;

17 a) valtion eläkerahastoa ja kunnallista eläkelaitosta; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

HE 27/2000
TaVM 9/2000
EV 59/2000

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.