526/2000

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1993 kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1415/1993) liitteestä 1 numero 392, liitteestä 4 B. numerot 21 ja 29 ja liittestä 5 B. numerot 5, 17 ja 29,

muutetaan liitteestä 1 numerot 362, 365, 372 ja numero 419, sellaisina kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 312/1998 ja liitteestä 2 A. numerot 1 ja 14, sekä

lisätään liitteeseen 2 A. numero 65, liitteeseen 4 A. numerot 55 ja 56 ja liitteeseen 5 A numerot 21, 22, 23, 24, ja 25 seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Kuluttajille ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa 31 päivänä joulukuuta 2000 jälkeen kosmeettisia valmisteita, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia.

Kosmeettisia valmisteita, jotka sisältävät liitteesä 1 mainittua kiellettyä ainetta numero 362, 365 tai 372 ei saa myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajille tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Komissin direktiivit 2000/6/EY (32000L0006); EYVL N:o L 56, 1.3.2000, s. 42 ja 2000/11/EY (32000L0011); EYVL N:o L65, 14.3.2000, s. 22

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Nuorempi hallitussihteeri
Anne Haikonen

Liite 1

KIELLETYT AINEET
Nro Aine

362 3'-Etyyli-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8'8'- tetrametyyli-2'-asetonaftoni
tai 1,1,4,4-tetrametyyli-6-etyyli-7-asetyyli-1,2,3,4-tetrahydronaftaleeni
365 Aristolokkiahappo ja sen suolat, A ristolochia spp. ja niistä tehdyt valmisteet
372 6-(Piperidinyyli)-2,4-pyrimidiinidiamiini-3-oksidi (minoksidiili) ja sen suolat
419 a) seuraavien eläinten kallo, mukaan lukien aivot ja silmät, nielurisat ja selkäydin:
― yli 12 kuukauden ikäiset nautaeläimet
― yli 12 kuukauden ikäiset lampaan- ja vuohensukuiset eläimet sekä sellaiset
lampaan ja vuohensukuiset eläimet, joiden ikenistä on puhjennut pysyvä etuhammas;
b) lampaan- ja vuohensukuisten eläinten pernat ja pernoista saadut ainesosat.
Talin johdoksia saa kuitenkin käyttää sillä edellytyksellä, että niitä valmistettaessa
on käytetty seuraavia menetelmiä, jotka tuottaja on huolellisesti varmentanut:
― transesteriöinti tai hydrolyysi vähintään 2000°C:n lämpötilassa ja sopivassa
paineessa 20 minuutin ajan (glyseroli, rasvahapot ja niiden esterit)
― saippuoiminen NaOH 12M:llä (glyseroli ja saippua)
― eräkohtainen prosessi: 95°C:ssa kolmen tunnin ajan tai
― jatkuva prosessi: 140°C:ssa kahden baarin paineessa (2 000 hPa)
kahdeksan minuutin ajan tai vastaavat olosuhteet
Liitteet 2, 4 ja 5

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.