496/2000

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan rajavartiolaitoksesta 2 päivänä maaliskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (269/2000) 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 23 §:n 2 momentti, 24 §:n 2 momentin 1 kohta, 32 §:n 1 momentti ja 39 § seuraavasti:

3 §
Rajavartiolaitoksen kokoonpano

Rajavartiolaitoksen esikuntaan kuuluu rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, henkilöstöosasto, raja- ja meriosasto, teknillinen osasto, lainvalmistelu- ja johdon tukiyksikkö sekä hallinnollinen toimisto. Rajavartiolaitoksen päällikkö määrää rajavartiolaitoksen esikunnan ja rajavartiolaitoksen muun hallintoyksikön tarkemmasta kokoonpanosta.

6 §
Rajavartiolaitoksen esikunnan eräiden virkamiesten toimivaltuudet

Rajavartiolaitoksen esikunnan hallinnollisen toimiston toimistopäälliköllä on oikeus ilman eri määräystä valvoa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä toimituksissa 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa valtion etua ja oikeutta sekä edustaa niissä rajavartiolaitosta.


16 §
Virat ja virkasuhde

Rajavartiolaitoksen päällikkö päättää muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen rajavartiolaitoksen virkojen perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden sijoittamisesta hallintoyksiköihin lukuunottamatta 22 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen virkojen sijoittamista.


22 §
Siviilivirkojen kelpoisuusvaatimukset

Siviiliviran erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on:

1) lainsäädäntöneuvoksen virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä käytännössä osoitettua lainvalmistelukokemusta;

2) hallinnollisen toimiston toimistopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;


23 §
Virkojen täyttäminen

Viran täyttämättä jättämisestä päättää nimittävä viranomainen. Edellä 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun viran täyttämättä jättämisestä päättää kuitenkin sisäasiainministeri. Muun upseerin viran ja 22 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun viran täyttämättä jättämisestä päättää rajavartiolaitoksen päällikkö.

24 §
Virkaan nimittäminen

Muuhun rajavartiolaitoksen virkaan nimittää:

1) lainsäädäntöneuvoksen ja hallinnollisen toimiston toimistopäällikön virkaan valtioneuvosto;


32 §
Valtioneuvoston esittelijät ja rajavaltuutetut

Valtioneuvoston esittelijöinä toimivat rajavartiolaitoksen päällikkö ja apulaispäällikkö, kenraalimajurin tai kontra-amiraalin vi- rassa palveleva upseeri sekä lainsäädäntöneuvos ja hallinnollisen toimiston toimistopäällikkö.


39 §
Oikeuspaikkaa koskeva säännös

Edellä 22 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja virkamiehiä syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2000

Sisäasiainministeri
Kari Häkämies

Osastopäällikkö
Juhani Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.