463/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 7 ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 7 § osaksi asetuksessa 84/1995, seuraavasti:

7 §
Ilmoitus talousvettä toimittavasta laitoksesta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä terveydensuojelulain 18 §:ssä tarkoitettu ilmoitus kirjallisena sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella laitoksella on kotipaikka.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä ilmoitus tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten niiden kuntien terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä tai joiden alueelta se ottaa vettä, sekä vastaavasti asianomaisille alueellisille ympäristökeskuksille.

8 §
Talousvettä toimittavaa laitosta koskevan ilmoituksen sisältö

Talousvettä toimittavaa laitosta koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja kotipaikka sekä yhteystiedot,

2) talousvettä toimittavan laitoksen ja vedenottamon sijainti;

3) toimitettavan talousveden vuotuinen määrä ja käyttäjien määrä;

4) raakaveden laatu ja käsittelytapa;

5) selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista;

6) selvitys veden laadun tarkkailun järjestämisestä;

7) selvitys talousvettä toimittavan laitoksen vastaavasta hoitajasta;

8) muut mahdolliset tarpeelliset tiedot talousveden laadun arvioimiseksi; sekä

9) selvitys erityistilanteisiin varautumisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2000.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Katri Nuotio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.