458/2000

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2000

Liikenneministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista 27 päivänä maaliskuuta 1998 annetun liikenneministeriön päätöksen (236/1998) 3 §:ään uusi 2 a momentti seuraavasti:

3 §
Mittojen enimmäisarvot

2 a. Poikkeuslupa voidaan myöntää kuorma-auton ja kaksi- tai useampiakselisen varsinaisen perävaunun sekä kuorma-auton, apuvaunun ja puoliperävaunun samoin kuin kuorma-auton, puoliperävaunun ja siihen kytketyn keskiakseli- tai varsinaisen perävaunun yhdistelmälle, jonka pituus on enin- tään 24,00 metriä. Ehtona tässä tarkoitetun poikkeusluvan myöntämiselle on kuitenkin se, että kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisen yhdistelmän vetoautossa, mahdollisessa apuvaunussa ja perävaunuissa on oltava lukkiutumattomat jarrut.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2000

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos osastopäällikkönä,
ylijohtaja Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.