445/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1993 valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1250/1993) 2 §:n 4 kohta ja

muutetaan 1 §:n 3 ja 4 kohta sellaisena kuin ne ovat päätöksessä 1213/1998 sekä

lisätään 1 §:ään uusi 5―7 kohta seuraavasti:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiokonttori perii omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat seuraavat suoritteet:


3) lainanotto- ja velanhoitopalvelut valtion asuntorahastolle;

4) palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun perintä ja tilitys;

5) valtion liikelaitosten työnantajan työttö- myysvakuutusmaksun perintä ja tilitys;

6) petoeläinten aiheuttamien henkilövahinkojen ja liikennevahinkojen korvausten hoito; sekä

7) hirvieläinten liikenteelle aiheuttamien vahinkojen korvaustoiminnan hoito.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2000.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.