442/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan opetusministeriöstä 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun asetuksen (162/1997) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 4 momentti ja 4 §:n 4 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 4 momentti asetuksessa 170/1998 ja 4 §:n 4 kohta asetuksessa 873/1997, seuraavasti:

2 §
Organisaatio ja työjärjestys

Ministeriössä on osastoja ja muita toimintayksiköitä siten kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään. Osaston ja muun toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä tai määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai muun toimintayksikön päällikkö vahvistaa.


3 §
Henkilökunta

Opetusministeriön kansainvälisten asiain sihteeristön päälliköksi määrätyllä virkamiehellä on kansainvälisten asiain johtajan arvonimi.

4 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


4) opetusneuvoksella, korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, rakennusneuvoksella, tarkastusneuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 tai 3 kohdan säännöksiä;Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2000.

Jos virka on julistettu haettavaksi tai viran avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja nimittäminen virkaan tapahtuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, määräytyvät viran kelpoisuusvaatimukset tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden kelpoisuusvaatimusten mukaisesti.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Kansliapäällikkö
Vilho Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.