432/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2000

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rovaniemen maalaiskunnan ja Kemijärven kaupungin välillä

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3, 5, 6, 7 ja 10―12 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 §:ssä sellaisena kuin se on laissa 10/1975, päättänyt:

Kuntajaon muutos

Rovaniemen maalaiskunnasta siirretään Kemijärven kaupunkiin seuraavat tilat sekä tilojen ja rekisteriyksiköiden osat:

1) Kemijärven kaupungin kiinteistörekisterissä Luusuan kylästä osa tiloista Korpi 53:18 ja Nilos 53:19;

2) Alakylästä kokonaan tila Kalaranta 2:14, osa tilasta Kierteenkatko 2:18, osa lunastusyksiköstä Valtion alue 245:0 ja osa tilojen 2:1―13 yhteistä vesialuetta 876:6; sekä

3) Valtionmaan kylästä osa rekisteriyksikköä Kemijärven valtionmaa I 10:1.

Uusi raja Luusuan kylän kohdalla alkaa vanhalla kunnanrajalla olevasta pyykistä 10 ja jatkuu tilan 53:19 rajaa pyykkiin 9, josta se etenee saman tilan rajaa tilojen 53:19 ja 53:18 rajapyykkiin 8, josta raja jatkuu tilan 53:18 rajaa pyykkiin 7 vanhalla kunnanrajalla. Uusi raja Alakylän kohdalla alkaa vanhalla kunnanrajalla olevasta pyykistä 261 ja jatkuu tilan 2:14 rajaa pyykkiin 262 ja siitä pyykkiin 263 ja siitä edelleen yhteisen vesialueen 876:6 rajaa Kypärälammessa vanhalle kunnanrajalle.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2000

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Ylitarkastaja
Minna-Liisa Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.