386/2000

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Laki liikepankkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun liikepankkilain (1269/1990) 10 §:n 2 momentin 6 kohta, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 9 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 9 §:n 2 momentti laissa 1609/1993, seuraavasti:

1 §

Liikepankki on luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitettu talletuspankki.


9 §

Liikepankin hallintoa hoitavat hallituksena toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että pankilla on hallintoneuvosto. Jos liikepankilla on hallintoneuvosto, se valitsee johtokunnan ja toimistusjohtajan. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että johtokunnan jäsenet saadaan valita määräämättömäksi ajaksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

HE 6/2000
TaVM 4/2000
EV 39/2000

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.