351/2000

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista 23 päivänä joulukuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1325/1996) 5 §:n johdantokappaleen, 6 §:n johdantokappaleen sekä 7―9 §:n seuraavasti:

5 §
HTM-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot

HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 35 opintoviikon laajuiset laskentatoimen opinnot, joihin sisältyy kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukainen aineopintokokonaisuus, tai vastaavan laajuiset laskentatoimen opinnot ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (256/1995) mukaisesti, seuraavasti:


6 §
HTM-tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot

HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 15 opintoviikon laajuiset oikeustieteen opinnot, joihin sisältyy kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukainen perusopintokokonaisuus, tai vastaavan laajuiset oikeustieteen opinnot ammattikorkeakouluista annetun asetuksen mukaisesti, seuraavasti:


7 §
HTM-tutkintoon edellytettävät muut opinnot

HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, tai vastaavan laajuiset ammattikorkeakouluista annetun asetuksen mukaiset opinnot, seuraavista aineista:

1) liiketalous;

2) kansantalous;

3) talousmatematiikka;

4) tilastotiede; sekä

5) tietojärjestelmätiede.

8 §
Hakijan hyväksi luettavat muut opinnot

Tässä päätöksessä tarkoitettujen kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaisten opintojen lisäksi hakijan hyväksi voidaan lukea

1) muita vastaavia opintoja tai arvosanoja yliopistossa Suomessa tai muussa maassa, jos ne KHT-tutkintoon hyväksyttäessä laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavat 2―4 §:ssä tarkoitettuja opintoja; sekä

2) muita vastaavia opintoja tai arvosanoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa tai muussa maassa, jos ne HTM-tutkintoon hyväksyttäessä vastaavat 5―7 §:ssä tarkoitettuja opintoja.

9 §
Vaatimusten täyttymisen osoittaminen

KHT- tai HTM-tutkintoon hakevan henkilön tulee osoittaa, että hän täyttää tässä päätöksessä tarkoitetut opintovaatimukset esittämällä kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaista opetusta antavan yliopiston tai ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen mukaista opetusta antavan ammattikorkeakoulun laatima todistus hakijan suorittamien opintojen laajuudesta, sisällöstä, ajankohdasta, suorituspaikasta sekä siitä, että hakijan opinnot vastaavat tämän päätöksen mukaisia opintovaatimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2000 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran hyväksyttäessä hakijoita vuoden 2000 HTM-tutkintoon.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Nuorempi hallitussihteeri
Markku Jänkälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.