339/2000

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvoston yleisistunto oikeutetaan valtiovarainministeriön esittelystä määräämillään ehdoilla

1) luovuttamaan valtion kokonaan omistamalle Kapiteeli Oy -nimiselle osakeyhtiölle sanotun yhtiön osakkeita vastaan valtion omistamaa maaomaisuutta sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeita ja

2) vaihtamaan valtion ja Kapiteeli Oy:n välillä maaomaisuutta.

2 §

Tässä laissa tarkoitettuihin luovutuksiin noudatetaan myös, mitä säädetään oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain (687/1978) 1 §:n 2 momentissa, 2 §:n 1 ja 2 kohdassa ja 7 §:n 1 momentissa.

Tämä laki ei koske valtion liikelaitoksista annetun lain (627/1987) mukaisten liikelai-tosten hallinnoimaa omaisuutta.

3 §

Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava 1 §:ssä tarkoitetuista luovutuksista, jotka tehdään tämän lain voimassaoloaikana, eikä Kapiteeli Oy:n luovuttaessa omaisuutta edelleen kokonaan omistamalleen Kruunuasunnot Oy:lle sen osakkeita vastaan.

Veroa ei ole myöskään suoritettava Kapiteeli Oy:n luovuttaessa 1 §:ssä tarkoitetun kiinteistön kokonaan omistamalleen asuntotai kiinteistöosakeyhtiölle sen osakkeita vastaan, jos Kapiteeli Oy luovuttaa kaikki mainitun asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet Kruunuasunnot Oy:lle sen osakkeita vastaan tämän lain voimassaoloaikana. Veroa ei ole tällöin suoritettava myöskään asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutuksesta Kruunuasunnot Oy:lle.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huhti- kuuta 2000 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun. Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

HE 166/1999
VaVM 4/2000
EV 31/2000

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.