328/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (806/1998) 3 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Perusopetuksen tunnusluvun mukaan laskettava markkamäärä

Tunnusluku lasketaan 3―5 momentissa säädetyllä tavalla oppilasta kohden määräytyvien lukujen keskiarvona. Tunnuslukua laskettaessa perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville järjestettyä esiopetusta saavat oppilaat luetaan 1―6 vuosiluokan oppilaiksi ja lisäopetusta saavat oppilaat 7―9 vuosiluokan oppilaiksi. Tunnuslukua laskettaessa ei oteta huomioon 18 vuotta täyttäneitä oppilaita eikä muita kuin tässä momentissa tarkoitettua esiopetusta saavia oppilaita.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä perusopetuksen yksikköhintoja vuodelle 2001.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitusneuvos
Matti Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.