319/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan opetusministeriöstä 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun asetuksen (162/1997) 6 §:n 3 momentti, sekä

muutetaan 2 §:n 3 momentti ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 5 § osaksi asetuksessa 873/1997, seuraavasti:

2 §
Organisaatio ja työjärjestys

Työjärjestyksen antamisesta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (78/1922).

5 §
Henkilökunnan nimittäminen tai ottaminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa. Valtioneuvoston yleisistunto nimittää 4 §:n 2―6 kohdassa tarkoitetut virkamiehet. Muut virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilökunnan nimittää tai ottaa ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.

Jos virka on julistettu haettavaksi tai viran avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja nimittäminen virkaan tapahtuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, määräytyy nimitystoimivalta tämän asetuksen 5 §:n mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Kansliapäällikkö
Vilho Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.