309/2000

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta 26 päivänä kesäkuuta 1998 annetun asetuksen (494/1998) 3 §:n 2 ja 3 momentti ja 4 §:n 1 momentin 2 kohta, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

3 §
Kokoonpano

Jäsenten tulee olla perehtyneitä terveydenhuollon eettisiin kysymyksiin. Heidän tulee edustaa ainakin palvelujen käyttäjien ja järjestäjien, terveydenhuollon ammattihenkilöiden, oikeustieteen, ihmisen sairautta ja terveyttä koskevan tutkimuksen sekä yhteiskuntaa koskevan eettisen tutkimuksen näkökulmaa. Neuvottelukunnassa tulee olla vähintään neljä kansanedustajaa.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää edustajan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sama koskee neuvottelukunnan jäsenenä olevaa kansanedustajaa, joka eroaa tai erotetaan eduskunnasta kesken vaalikauden tai jota ei enää valita uudelleen eduskuntaan.


4 §
Lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto

Neuvottelukunnalla tulee olla lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto, jonka sosiaali- ja terveysministeriö asettaa.

Jaoston tehtävänä on:


2) antaa asianomaisia alueellisia eettisiä toimikuntia tarvittaessa kuultuaan kansainvälisiä monikeskustutkimuksia tehtäessä edellytetty lääketieteellisiä tutkimuseettisiä kysymyksiä koskeva kansallinen lausunto, jos jaosto ei ole antanut tätä jonkin alueellisen eettisen toimikunnan tehtäväksi.


5 a §
Lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston palkkiot ja korvaukset

Jaoston jäsenten ja varajäsenten palkkioista on voimassa, mitä valtion virastojen johtokuntien palkkioista määrätään.

Asiantuntijalle maksettavien palkkioiden perusteista päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

Matkakustannusten korvausten osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2000.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Hallitusneuvos
Marja-Liisa Partanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.