298/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Laki rikoslain 37 luvun 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 37 luvun 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 602/1997, uusi 3 momentti seuraavasti:

12 §
Määritelmät

Mitä tässä luvussa säädetään rahasta, so-velletaan seteleihin ja metallirahoihin myös ennen niiden liikkeelle laskua.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.

HE 154/1999
LaVM 2/2000
EV 18/2000

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.