266/2000

Annettu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 19 päivänä maaliskuuta 1998 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (198/1998) 19 §:n, 21 §:n 2 momentin ja 22 §:n sekä liitteet 1 ja 5, sellaisina kuin niistä liitteet ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 43/2000, seuraavasti:

19 §
Elintarvikkeeksi käytettävät suolet, mahat ja virtsarakot

Suolia, mahoja ja virtsarakkoja saa tuoda kaikista kolmansista maista.

Tuonnin ehtona on, että:

1) suolet, mahat ja virtsarakot ovat peräisin lihantarkastuksessa hyväksytyistä eläimistä ja suolia, mahoja ja virtsarakkoja on varastoitu ja kuljetettu hygieenisesti;

2) suolet, mahat ja virtsarakot ovat puhdistettuja ja joko suolattuja tai kuivattuja;

3) laitos, jossa suolet, mahat ja virtsarakot on käsitelty, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivissä 77/99/ETY säädetyt vaatimukset; sekä

4) suolet, mahat ja virtsarakot täyttävät komission päätöksessä 94/187/EY säädetyt vaatimukset ja niiden mukana on kyseisen komission päätöksen mallin mukainen eläintautitodistus.

21 §
Gelatiini

Tuonnin ehtona on, että gelatiinin mukana on komission päätöksen 2000/20/EY mallin mukainen terveystodistus.


22 §
Eräät teuraseläimistä saatavat muut elintarvikkeet kuin suolet, mahat, virtsarakot, rasva ja gelatiini

Eräitä muita teuraseläimistä saatavia elintarvikkeita, lukuun ottamatta elintarvikkeeksi käytettäviä suolia, mahoja, virtsarakkoja, rasvaa ja gelatiinia, saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.


Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2000. Päätöksen 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu muutos tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Komission päätös 2000/19/EY; EYVL N:o L 6, 11.1.2000, s. 58, komission päätös 2000/20/EY; EYVL N:o L 6, 11.1.2000, s. 60, komission päätös 2000/80/EY; EYVL N:o L 30, 4.2.2000, s. 41, komission päätös 2000/161/EY; EYVL N:o L 51, 24.2.2000, s. 38

Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Carmela Hellsten

Liitteet 1 ja 5

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.