254/2000

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä

muutetaan kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa 16 päivänä tammikuuta 1987 annetun asetuksen (22/1987) 8 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 15/1994, seuraavasti:

8 §

Ennen kuin oikeusministeriö päättää vieraassa valtiossa määrätyn vapaudenmenetystä tarkoittavan seuraamuksen täytäntöönpanosta Suomessa tai Suomessa tuomitun vankeusrangaistuksen jättämisestä täytäntöön pantavaksi vieraassa valtiossa, sen on hankittava sisäasiainministeriön lausunto. Jos vieraassa valtiossa määrätty seuraamus koskee sellaista rikosta, josta syyte voidaan nostaa Suomessa, lausunto on pyydettävä myös valtakunnansyyttäjältä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöjohtaja
Matti Niemivuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.