236/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan valtion asuntorahastosta annetun asetuksen (401/1993) 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 836/1997,

muutetaan asetuksen 10 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 836/1997, sekä

lisätään asetuksen 15 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1054/1996, uusi 2 momentti, seuraavasti:

10 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto ja johtajan ympäristöministeriö. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja.

15 §

Asuntorahaston varainhankintaan liittyviin sopimuksiin, sitoumuksiin ja muihin vastaaviin asiakirjoihin rahaston nimen voi kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ylijohtaja tai johtokunnan valtuuttama johtokunnan jäsen kukin yksinään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.