175/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2000

Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 7 §:n 3 momentin, 10 §:n 1 momentin ja 13 §:n 2 momentin nojalla

muuttanut 28 päivänä joulukuuta 1995 ilmoittamisvelvollisuudesta antamansa päätöksen (1760/1995) 5 §:n 1 momentin 17 kohdan ja 17 §:n 1 momentin seuraavasti:

5 §
Liikkeenharjoittajan ja eräiden muiden kahdenkertaista kirjanpitoa pitävien ilmoittamisvelvollisuus

Liiketoimintaa harjoittavan verovelvollisen, kahdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammattitoimintaa harjoittavan verovelvollisen ja kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun kirjanpitovelvollisen kuin aatteellisen yhteisön, säätiön ja henkilöstörahaston on annettava 1―3 §:ssä säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot ja selvitykset:


17) tieto verovuonna vähennetyn merenkulun veronhuojennuksista annetun lain (1265/1993) 6 §:n mukaisen jäämaksuluok kavähennyksen määrästä;


17 §
Veroilmoituksen allekirjoittaminen

Veroilmoitus on allekirjoitettava. Veroilmoitus katsotaan allekirjoitetuksi myös silloin, kun se annetaan sähköisesti Verohallituksen hyväksymällä tavalla varmennettuna.Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2000.

Päätöksen 17 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran annettaessa veroilmoitus verovuodelta 1999 toimitettavaa verotusta varten.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Terhi Järvikare

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.