146/2000

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000

Asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1520/1995) 3 § seuraavasti:

3 §
Päätöksenteko

Kansliapäällikkö varmentaa tasavallan presidentin kansliasta annetun lain (1382/1995) 4 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa sekä 53 §:n 2 momentissa säädetyn samoin kuin lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun muun yksinomaan tasavallan presidentin kansliaa koskevan tasavallan presidentin päätöksen sekä laatii päätöksestä toimituskirjan.

Kansliapäällikkö tekee tasavallan presidentin kansliasta annetussa laissa ja tässä asetuksessa tarkoitetut muut kuin 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut päätöksensä kanslian asianomaisen esittelijän esittelystä. Esittelijä laatii ja varmentaa päätöksestä toimituskirjan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.