143/2000

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2000

Valtioneuvoston päätös pentakloorifenolin sekä eräiden difenyylimetaanien markkinoille luovuttamisen ja käytön kieltämisestä

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992:

1 §

Pentakloorifenolia (CAS N:o 87-86-5), sen suoloja ja estereitä sekä niitä 0,1 painoprosenttia tai enemmän sisältävää muuta kemikaalia ei saa luovuttaa markkinoille eikä käyttää.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetulla kemikaalilla käsiteltyä puuta ei saa käyttää sisustus- tai muuhun tarkoitukseen rakennuksen sisätiloissa, ravintokasvien kasvatukseen tarkoitettujen astioiden valmistamiseen eikä sellaisten pakkausten tai materiaalien valmistamiseen, jotka voivat joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten ravinnoksi käytettävien raaka-aineiden, puolivalmisteiden tai tuotteiden kanssa taikka saastuttaa niitä.

3 §

Monometyylitetraklooridifenyylimetaania (CAS N:o 76253-60-6), monometyylidikloo ridifenyylimetaania ja monometyylidibromidifenyylimetaania (CAS N:o 99688-47-8) sekä näitä sisältäviä valmisteita, koneita, laitteita ja muita tuotteita ei saa luovuttaa markkinoille eikä käyttää.

4 §

Tämä päätös ei koske päätöksessä tarkoitettujen kemikaalien käyttöä tutkimus- ja kehitystyöhön eikä analyysitarkoituksiin.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 23 päivänä syyskuuta 1993 antama päätös pentakloorifenolin sekä monometyylitetraklooridifenyylimetaanin, monometyylidiklooridifenyylimetaanin ja monometyylidibromidifenyylimetaanin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta (846/1993).

Komission direktiivi 1999/51/EY; EYVL N:o L 142, 5.6.1999, s. 22
Neuvoston direktiivi 91/339/ETY; EYVL N:o L 186, 12.7.1991, s. 64

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2000

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Ylitarkastaja
Merja Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.