141/2000

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2000

Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1213/1993) 7 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 758/1996, seuraavasti:

7 §

Tutkimuskeskuksen johtajan nimittää virkaan opetusministeriö tutkimuskeskuksen johtokunnan annettua hakijoista lausunnon. Johtajaksi nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää opetusministeriö.

Tutkimuskeskuksen muun henkilökunnan nimittämisestä ja ottamisesta päättää johtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.