121/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Asetus elokuvataiteen edistämisestä

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn kulttuuriministerin esittelystä säädetään elokuvataiteen edistämisestä 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain (28/2000) 8 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Sen lisäksi, mitä elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) 2 §:ssä säädetään, elokuvan ja muun kuvaohjelman tuottajalle voidaan tuotantotukena myöntää laatutukea. Laatutuen jakaa valtion elokuvataidetoimikunta.

Laatutuesta on muutoin voimassa, mitä tuotantotuesta säädetään.

2 §

Suomen elokuvasäätiöllä tulee olla tuotantotuen ja muun tuen myöntämistä varten säätiön hallituksen hyväksymä tukiohjeisto. Tukiohjeiston tulee sisältää ainakin ohjeet eri tukimuodoista, tuen hakemisesta ja myöntämisperusteista, tukisopimuksen tekemisestä ja sen purkamisesta, tuen maksamisesta sekä tiliselvityksen tekemisestä, tuen takaisinperinnästä ja tuen muusta valvonnasta.

Elokuvasäätiön on pidettävä tukiohjeisto maksutta toimipaikassaan ja tietoverkossa yleisön saatavilla.

3 §

Elokuvasäätiön on vuosittain annettava opetusministeriölle kertomus tuen myöntämistä koskevasta toiminnastaan sekä selvitys säätiölle osoitettujen valtion varojen käytöstä. Kertomus ja selvitys, jotka on laadittava ministeriön antamien ohjeiden mukaisesti, on annettava neljän kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.