115/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Asetus ulkomaalaisasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

lisätään 18 päivänä helmikuuta 1994 annettuun ulkomaalaisasetukseen (142/1994) uusi 8 c § seuraavasti:

8 c §
DNA-tutkimuksen suorittamisessa käytettävät lomakkeet ja näytteenantajan henkilöllisyyden varmistaminen

Ennen DNA-tutkimusta tutkittavalle annetaan DNA-tutkimusta koskeva esite. Tutkittava antaa kirjallisen suostumuksensa lomakkeella. Lomakkeesta tulee ilmetä suostumuksen antaja, näytteenottotapa ja henkilöt, joiden välisen perhesiteen selvittämiseen suostumus on annettu.

DNA-testinäytteen ottamista varten täytetään jokaisesta tutkittavasta lähetelomake. Lomakkeesta tulee ilmetä tutkimuksen pyytäjä, näytteenantaja, sukulaisuutta koskeva kysymyksen asettelu sekä kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka tulevat antamaan näytteen kyseistä DNA-tutkimusta varten.

Lähetelomakkeesta ja DNA-tutkimuksesta annettavasta lausunnosta tulee ilmetä, kuka on ottanut testinäytteen, missä ja milloin näyte on otettu sekä millä tavalla näytteenantajan henkilöllisyys on varmistettu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.