63/2000

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä 12 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (219/1997) 13 §:n ja

lisännyt uuden 13 a §:n seuraavasti:

13 §
Toimivaltainen viranomainen

Se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tilan talouskeskus sijaitsee, ostaa, myy, siirtää, yhdistää, alentaa ja peruuttaa viitemäärät. Kun viitemäärien yhdistämistä tai siirtämistä haetaan 5, 6 tai 11 §:n perusteella koskemaan jo kulumassa olevaa tuotantojaksoa, hakemus on toimitettava asianomaiseen työvoima- ja elinkeinokeskukseen tuotantojakson päättymistä edeltävän helmikuun loppuun mennessä.

13 a §
Viitemäärien myynti investoijille

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi edellä 7 §:ssä säädetyistä hakuajoista ja 10 §:ssä säädetystä etusijajärjestyksestä poiketen maaliskuussa 2000 myydä viitemääriä tuottajille, joilla on vireillä investointitukihakemus ja jotka ovat suunnitellun investoinnin perusteella hakeneet viitemäärää hakijaryhmässä 2. Myydyt viitemäärät tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000 alkavan tuotantojakson alusta lukien.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2000.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.