43/2000

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 19 päivänä maaliskuuta 1998 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (198/1998) 17 §:n 1 ja 2 momentin, 18 §:n 1 ja 2 momentin sekä liitteet 1, 5, 6, 7 ja 8 sellaisina kuin niistä liitteet ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 741/1998 seuraavasti:

17 §

Maahan saadaan tuoda kaikkien tässä päätöksessä tarkoitettujen eläinten, lukuunottamatta kavioeläinten, lihasta valmistettuja pakastettuja raakalihavalmisteita. Punaisesta lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 1 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Siipikarjan lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 4 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Kanin ja poron sekä muun tarhatun ja luonnonvaraisen riistan kuin strutsin, emun ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 5 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Matelijan, strutsin, emun ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.


18 §

Punaisesta lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan liitteen 6 taulukossa A mainituista maista kyseisen taulukon mukaisesti. Siipikarjan, poron, kanin, sekä muun tarhatun ja luonnonvaraisen riistan kuin strutsin, emun ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan liitteen 6 taulukossa B mainituista maista kyseisen taulukon mukaisesti.

Matelijan, strutsin, emun ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2000.

Komission päätös 98/622/EY; EYVL N:o L 296, 5.11.1998, s. 16,
komission päätös 98/625/EY; EYVL N:o L 299, 10.11.1998, s. 30,
komission päätös 98/648/EY; EYVL N:o L 308, 18.11.1998, s. 42,
komission päätös 1999/62/EY; EYVL N:o L 20, 27.1.1999, s. 54,
komission päätös 1999/283/EY; EYVL N:o L 110, 28.4.1999, s. 16,
komission päätös 1999/538/EY; EYVL N:o L 207, 6.8.1999, s. 21,
komission päätös 1999/758/EY; EYVL N:o L 300, 23.11.1999, s. 27,
komission päätös 1999/759/EY; EYVL N:o L 300, 23.11.1999, s. 30

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Hentriikka Kontio

Liitteet 1,5,6,7 ja 8

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.