39/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä määrätyllä tavalla,

muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (328/1947) 2 § seuraavasti:

2 §

Edustajanpalkkio suoritetaan eduskuntavaalien tuloksen vahvistamispäivästä lähtien. Vaalikauden aikana eduskunnan jäseneksi tulleelle edustajalle edustajanpalkkio suoritetaan siitä päivästä alkaen, jona hänen valtakirjansa on hyväksytty.

Palkkio suoritetaan siihen päivään saakka, jona edustajantoimi uusien vaalien tuloksen vahvistamisen johdosta päättyy taikka edustajan kuoleman tai edustajantoimesta myönnetyn eron vuoksi tahi muusta syystä lakkaa.

Jos edustaja toistuvasti ilman eduskunnan lupaa jättää osallistumatta eduskuntatyöhön eikä hänellä ole hyväksyttävää estettä, voi eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää, että hän menettää määrätyltä ajalta edustajanpalkkionsa tai osan siitä.

Edustajalle ei suoriteta edustajanpalkkiota siltä ajalta, jolloin hän on estynyt osallistumasta eduskuntatyöhön ehdottoman vankeusrangaistuksen suorittamisen vuoksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

LA 117/1999
PeVM 11/1999
EK 28/1999

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.