17/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2000

Valtiovarainministeriön päätös verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 1999 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriö on 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Verovuoden 1999 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän päätöksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 1999 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:Valtionveron osuus39,72 %

Kunnallisveron osuus 51,47 %

Kirkollisveron osuus 3,21 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 5,60 %

3 §

Verovuodelta 1999 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 1998 toimitetussa verotuksessa vahvistettu kunnallisvero muutetaan kuntakohtaisiksi laskennallisiksi äyrimääriksi soveltamalla kunkin kunnan tuloveroprosenttia. Näin saatuja kuntakohtaisia äyrimääriä korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 1999 ja 1 päivän tammikuuta 1998 asukaslukujen suhde. Tällä tavoin korjattuihin äyrimääriin sovelletaan vuoden 1999 kunnan tuloveroprosenttia ja kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen äyrimääriin vuoden 1999 kirkollisveroäyrin hintaa.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa Ahvenanmaan maakunnan kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien laskentaperusteena käytettäviä laskennallisia äyrimääriä alennetaan 5 prosentilla. Lisäksi äyrimääriä tarkistetaan seuraavasti:

Kunta Evankelisluterilainen seurakunta Äyrimäärän alennus
Naantali Naantali 24 000 000
Kustavi Kustavi 11 000 000
Nousiainen Nousiainen 11 000 000
Äyrimäärän korotus
Särkisalo Särkisalo 30 000 000
4 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan tammikuussa 2000 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 1999 helmikuusta vuoden 1999 joulukuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtu vat tilityserot.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.