16/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta 25 päivänä heinäkuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (727/1997) 1 §:n 2 momentin 4 kohdan ja 6―8 §:n seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

4) kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2792/1999, jäljempänä rakenneasetus;


6 §
Käynnistystuen hakeminen

Rakenneasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea tuottajajärjestön perustamisen ja toiminnan edistämiseksi (käynnistystuki) haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä.

7 §
Käynnistystuen myöntäminen ja maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää valtion talousarvion ja kalataloutta koskevien rakenneohjelmien rajoissa käynnistystukea tuottajajärjestölle, joka on hyväksytty tämän päätöksen mukaisesti.

Käynnistystuen enimmäismäärä perustuu tuottajajärjestön kaupan pitämien tuotteiden arvoon ja tuottajajärjestön hallintokuluihin siten kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asetuksissa säädetään. Tuotannon arvoa laskettaessa ei oteta huomioon arvonlisäveroa.

8 §
Hyväksyttävät kulut

Tuottajajärjestön hallintokuluiksi, joiden perusteella käynnistystukea myönnetään, voidaan hyväksyä kalastusalan tuottajajärjestöjen hallintokuluista annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1452/83 1 artiklan 1 kohdan a―h alakohdassa tarkoitetut kulut.


Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2000.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3759/92; EYVL N:o L 388, 31.12.1992, s. 1
Neuvoston asetus (ETY) N:o 105/76; EYVL N:o L 20, 28.1.1976, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999; EYVL N:o 337, 30.12.1999, s. 10

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.