2/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2000

Valtioneuvoston päätös nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992, sekä 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/1986) 24 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa 539/1993:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista liitteen mukaisesti.

Päätös ei koske tutkimustoimintaa, kehitystyötä ja analyysitarkoituksia eikä vientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

2 §

Tämän päätöksen noudattamista valvovat kemikaalilain ja tuoteturvallisuuslain valvontaviranomaiset omilla toimialoillaan.

Päätöksen edellyttämät testit tulee tehdä Suomen Standardisoimisliiton vahvistamien SFS-EN standardien mukaisesti.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2000.

Tämän päätöksen vaatimusten vastaisia tuotteita ei saa luovuttaa markkinoille 20 päivän heinäkuuta 2000 jälkeen.

Tämän päätöksen vaatimusten vastaisia tuotteita ei saa myydä eikä luovuttaa kuluttajille 20 päivän heinäkuuta 2001 jälkeen, jollei niitä ole luovutettu markkinoille ennen päätöksen voimaantuloa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (94/27/EY), EYVL N:o L 188/1, 22.7.1994

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2000

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Liite

Nikkeli (CAS No 7440―0-20, EINECS No 2311114) ja sen yhdisteet

Nikkeliä ja sen yhdisteitä ei saa käyttää eikä luovuttaa markkinoille

1. sellaisissa ensiasennuskoruissa tai niiden osissa, jotka on tarkoitettu pidettäviksi lävistetyissä korvissa ja muissa ihmiskehon osissa lävistyksen aiheuttaman haavauman paranemisen aikana, jolleivat nämä korut tai niiden osat ole tasalaatuisia ja jollei niiden nikkelipitoisuus ― nikkelin massan suhteena kokonaismassaan ― ole alle 0,05 %,

2. ihon kanssa välittömään ja pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitetuissa tuotteissa kuten esimerkiksi:

― korvakoruissa,

― kaulakoruissa, rannerenkaissa ja ketjuissa, nilkkarenkaissa ja sormuksissa,

― rannekellojen kuorissa, kellon rannekkeissa ja soljissa,

― silmä- ja aurinkolasien sangoissa,

― vaatteissa käytettävissä niittinapeissa, soljissa, niiteissä, vetoketjuissa ja metallimerkeissä,

jos ihon kanssa välittömässä ja pitkäaikaisessa kosketuksessa olevista tällaisten tuotteiden osista vapautuvan nikkelin määrä on suurempi kuin 0,5 µg/cm2 viikossa.

3. edellä 2. kohdassa luetellun tyyppisissä tuotteissa, silloin kun ne on päällystetty muulla materiaalilla kuin nikkelillä, ellei päällyste rajoita vapautuvan nikkelin määrää tuotteiden välittömässä ja pitkäaikaisessa ihokosketuksessa olevissa osissa alle 0,5 µg/cm2 viikossa tuotteen tavanomaisen, vähintään kahden vuoden käyttöajan aikana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.