1310/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen 9 §:n 1 momentin ja 12 §:n 1 momentin muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksista 31 päivänä tammikuuta 1997 annetun asetuksen (93/1997) 9 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentti, seuraavasti:

9 §
Johtoryhmä

Keskuksessa on johtoryhmä, johon kuuluvat johtaja, osastopäälliköt, keskuksen yhteisistä hallinto- ja talousasioista vastaava virkamies, kaksikielisessä keskuksessa ruotsinkielisen palvelutoiminnan yhteensovittamisesta vastaava virkamies sekä, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, henkilöstön edustajia.


12 §
Asioiden ratkaiseminen

Asiat ratkaisee johtaja tai, sen mukaan kuin tässä asetuksessa tai muualla säädetään, keskuksen asianomainen osastopäällikkö tai muu virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu ratkaisuvalta. Johtaja ratkaisee keskusta koskevat asiat työjärjestyksessä määrätyn virkamiehen esittelystä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.