1294/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vapaasta sivistystyöstä 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (632/1998) 16 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

16 §
Valtionapuviranomainen

Asetuksella voidaan säätää, että valtion- apuviranomaisena valtionavustuksia koske-vissa asioissa on myös muu kuin 1 momentissa mainittu viranomainen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

HE 130/1999
SiVM 9/1999
EV 123/1999

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.