1226/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/1994) liitteenä olevaa verotaulukkoa,

sellaisena kuin se on laissa 1203/1995, seuraavasti:

VEROTAULUKKO
Tuote Tuote ryhmä Markkaa/ yksikkö Prosenttia vähittäismyynti hinnasta
Savukkeet 1 90/1000 kpl 50,0
Sikarit ja pikkusikarit 2 22,0
Piippu- ja savuketupakka 3 21,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4 21,50/kg 50,0
Savukepaperi 5 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6 60,0

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 178/1999
VaVM 32/1999
EV 140/1999
Neuvoston direktiivi 1999/81/EY; EYVL N:o L 211, 11.8.1999, s. 47

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.