1212/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Vakuutusvalvontaviraston julkioikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

1) yhtiöjärjestyksen ja yhdistysjärjestyksen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös 2 400 mk
2) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös: a. eläkesäätiöiden ja eläkekassojen osalta 2 400 mk
b. muiden vakuutuskassojen kuin eläkekassojen osalta 1 300 mk
3) sulautumista, jakautumista, yhteisömuodon muuttamista, vakuutuskannan luovuttamista, vakuutustoiminnan luovuttamista ja vastuun siirtämistä koskeva päätös:
a. vakuutusyhtiöiden osalta: perusmaksu 11 000 mk
sekä päätöksen valmisteluun käytetyn esittelijän/asiantuntijan työpanoksen jokaiselta 30 tuntia ylittävältä osalta 370 mk/tunti
b. vakuutusyhdistysten, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen osalta: perusmaksu 5 500 mk,
sekä päätöksen valmisteluun käytetyn esittelijän/asiantuntijan työpanoksen jokaiselta 15 tuntia ylittävältä osalta 370 mk/tunti
c. muiden vakuutuskassojen kuin eläkekassojen osalta: perusmaksu 2 800 mk
sekä päätöksen valmisteluun käytetyn esittelijän/asiantuntijan työpanoksen jokaiselta 7 tuntia ylittävältä osalta 370 mk/tunti
d. eläkesäätiön tai eläkekassan ylikatteen palautus työnantajalle tai osakkaalle 5 500 mk
4) vakuutusteknisten perusteiden vahvistamista koskeva päätös: a. muiden vakuutuskassojen kuin eläkekassojen osalta 1 300 mk
b. muiden Vakuutusvalvontaviraston valvottavien osalta 2 400 mk
5) vakuutuksenvälittäjän rekisteröintiä koskeva päätös, lukuunottamatta päätöstä rekisteristä poistamisesta 1 300 mk
6) rekisteriote ja todistus 240 mk
7) muu Vakuutusvalvontaviraston valvottavan pyynnöstä annettava lupa ja päätös 2 400 mk
3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Vakuutusvalvontavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity Vakuutusvalvontaviraston toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) Vakuutusvalvontaviraston kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

5) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

6) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

Tällä päätöksellä kumotaan vakuutuksenvälitystoiminnan valvontamaksusta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1652/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Apulaisosastopäällikkö
Jorma Heikkilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.