1210/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta

Valtiovarainministeriö on päättänyt julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (467/1999) 8 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
JHTT-tutkinnon rakenne

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHTT-tutkinto), jäljempänä tutkinto, käsittää seuraavat osa-alueet:

1) tilintarkastustietous ja -tekniikka,

2) tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit, sekä

3) tuloksellisuuden mittaus ja arviointi.

Tutkinnossa hyväksyminen edellyttää kunkin osan hyväksyttyä suoritusta. Hylätty osa voidaan uusia tutkinto-oikeuden voimassaoloajan kuluessa.

Tutkinto järjestetään sekä suomen että ruotsin kielellä.

2 §
Tutkinnon oppiaineet

Tutkintovaatimuksiin kuuluvat kirjanpitovelvollisia ja julkisyhteisöjä koskevat seuraavat oppiaineet:

tilintarkastus, tilinpäätösanalyysi, yleinen laskentatoimi, kirjanpito ja sisäinen laskentatoimi, konsernitilinpäätös, sisäinen tarkastus sekä näitä oppiaineita koskevat keskeiset säädökset, määräykset ja säännöt.

Tutkintovaatimuksiin kuuluvat lisäksi julkisyhteisöjen suunnittelujärjestelmä ja budjetointi, julkisyhteisöjen tarkastustoimi, tuloksellisuuden mittaus ja arviointi, maksullinen toiminta, liikelaitoslainsäädäntö sekä näitä osa-alueita koskevat keskeiset säädökset, määräykset ja säännöt.

Lisäksi tutkinnon vaatimuksiin kuuluu Euroopan unionin varainkäytön ja varainhoidon valvonnan perusperiaatteiden tuntemus.

3 §
Muut oppiaineet

Tutkintovaatimuksiin kuuluvat 2 §:n mukaisten oppiaineiden lisäksi julkisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa seuraavat oppiaineet:

yhtiölainsäädäntö ja muu kauppaoikeus, velvoiteoikeus, konkurssia ja velkajärjestelyä koskeva lainsäädäntö, verolainsäädäntö, työlainsäädäntö sekä sosiaalivakuutusta koskevat säännökset, tietojärjestelmät ja tietojenkäsittelyoppi, liiketaloustiede, kansantaloustiede ja rahoitus, tilastotiede sekä yritysten taloushallinnon perusperiaatteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Tällä päätöksellä kumotaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon sisällöstä 17 päivänä toukokuuta 1994 annettu valtiovarainministeriön päätös (357/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.