1202/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 5 päivänä joulukuuta 1996 annetun kaupanvahvistaja-asetuksen (958/1996) 6 §:n 2 ja 3 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 13 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentin 4 kohta ja 15 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Kaupanvahvistajat

Julkisia kaupanvahvistajia ovat:


4) ulkomailla ne edustossa palvelevat virkamiehet ja työntekijät, joita tarkoitetaan konsulipalvelulain (498/1999) 33 §:ssä.


15 §
Kaupanvahvistajan todistus, ohjeet ja lomakkeet

Oikeusministeriö vahvistaa 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun kaupanvahvistajan todistuksen, 6 §:ssä tarkoitetun luovutuksensaajalle annettavan ohjeen sekä 7 §:ssä tarkoitetun kapanvahvistajan ilmoituslomakkeen kaavan. Sähköisenä viestinä toimitetussa kaupanvahvistajan ilmoituksessa on oltava samat tiedot kuin lomakkeessa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.