1179/1999

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1999

Opetusministeriön päätös museoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja museovirastosta 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (31/1972) 3 § nojalla, sellaisena kuin niistä on edellinen laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Museoviraston maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muinaismuistolaissa (295/1963) tarkoitetut lupa- ja lunastuspäätökset.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetussa laissa (115/1999) tarkoitetuista maastavientiluvista peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 300 markkaa. Lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuista luvista maksu voidaan kuitenkin museoviraston harkinnan mukaan jättää perimättä.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 1 momentin mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muinaismuistolain 15 §:ssä tarkoitetut työt ja niistä aiheutuvat tutkimukset tai muut erityiset toimenpiteet.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Muita valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista museovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutuspalvelut ja erikseen tilatut opastus-, konservointi- ja konsulttipalvelut sekä tutkimukset;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet sekä kuvapalvelut, paitsi milloin ne tukevat muuta viraston toimintaa;

3) valokopiot ja muut jäljennökset;

4) museokokoelmiin kuuluvien esineiden lainaaminen, muottien ja esinejäljennösten valmistaminen ja mittapiirustusten tekeminen;

5) todistukset kohteen muinaisjäännösarvosta tai rakennussuojelulain (60/1985) mukaisesta suojelusta sekä muut vastaavat todistukset;

6) tilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön; sekä

7) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

5 §
Kirjasto- ja tietopalvelusuoritteet

Museoviraston kirjasto- ja tietopalveluiden maksullisuuteen ja maksuperusteisiin sovel-letaan kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista annettua opetusministeriön päätöstä (82/1993).

6 §
Museoiden pääsymaksut

Museoviraston ylläpitämissä museoissa peritään pääsymaksu seuraavasti:

Museo mk
Alikartano 15
Anjalan kartanomuseo 15
Cygnaeuksen galleria 15
Hvitträsk 20
Hämeen linna 20
Kulttuurien museo 25
Louhisaari 20
Olavinlinna 25
Paikkarin torppa 10
Pukkilan kartanomuseo 15
Seurasaaren ulkomuseo 20
Suomen kansallismuseo 25
Suomenlinna-museo 15
Suomen merimuseo 10
Urajärven kartanomuseo 15
Urho Kekkosen museo 20
Yli-Lauroselan talomuseo 15

Museoviraston järjestämistä erikoisnäyttelyistä pääsymaksu on kuitenkin 10―60 markkaa.

Museovirasto voi muissa museoissa noudatettavan käytännön mukaisesti jättää 1 ja 2 momentissa tarkoitetun pääsymaksun perimättä tai alentaa sitä.

7 §
Voimaantulo

1Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1999

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.