1170/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1999

Opetusministeriön päätös valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 § nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetussa laissa (115/1999) tarkoitetuista maastavientiluvista peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 300 markkaa. Lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuista luvista maksu voidaan kuitenkin valtion taidemuseon harkinnan mukaan jättää perimättä.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtion taidemuseo hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) taidenäyttelyt;

2) audiovisuaaliset ohjelmat, taiteiden väliset esitykset ja muut ohjelmat;

3) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet;

4) konservointitutkimuspalvelut ja konservointialan neuvonta;

5) koulutus- ja konsulttipalvelut;

6) tieto-, kuva- ja lainauspalvelut;

7) tietokanta- ja muut suorakäyttöpalvelut;

8) tilojen käyttö; sekä

9) muut tilauksesta tehdyt suoritteet.

3 §

Kokoelmien, kuva- ja tietoaineistojen sekä hakemistojen rajattu käyttö museon tiloissa on maksutonta itsepalvelua.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1999

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.