1166/1999

Annettu Turussa 7 päivänä toukokuuta 1999

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 4 luvun 15 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4 luku

Kirkolliskokousedustajien vaalit

15 §

Saamelaiskäräjät ilmoittaa saamelaisten edustajan ja tämän varamiesten nimet ja osoitteet kirkkohallitukselle ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille sekä antaa edustajalle valtakirjan. Samoin menetellään, jos vaalin tulosta valituksen johdosta oikaistaan tai varamies tulee edustajaksi.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Turussa 7 päivänä toukokuuta 1999

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.