1165/1999

Annettu Turussa 7 päivänä toukokuuta 1999

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 19 luvun 12 §:n 2 momentin 2 kohta ja 18 §:n 2 momentin 6 kohta seuraavasti:

19 luku

Hiippakunnan muu hallinto

C. Hiippakunta- ja rovastikuntakokoukset
12 §

Hiippakuntakokouksen jäseniä ovat


2) hiippakunnasta kirkolliskokoukseen ja kirkkohallitukseen viimeksi valitut edustajat. Saamelaisten edustaja on Oulun hiippakunnan hiippakuntakokouksen jäsen;


18 §

Rovastikuntakokouksen jäseniä ovat


6) kirkolliskokoukseen ja hiippakuntakokoukseen rovastikunnasta viimeksi valitut edustajat. Saamelaisten edustaja on rovastikuntakokouksen jäsen siinä rovastikunnassa, johon useimmat saamelaisten kotiseutualueen seurakunnat kuuluvat.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Turussa 7 päivänä toukokuuta 1999

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.