1152/1999

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn peruspalveluministerin esittelystä

kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (225/1977) 7 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1502/1992, sekä

muutetaan 1 §:n 13 kohta, 8 §:n 2 momentti sekä 10 ja 19 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 13 kohta, 8 §:n 2 momentti ja 19 § asetuksessa 174/1995 ja 10 § mainitussa asetuksessa 1502/1992, seuraavasti:

1 §

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia (693/1976), jäljempänä tupakkalaki, sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sovellettaessa tarkoitetaan:


13) yleisellä tilaisuudella henkilöiden kokoontumista tilaisuuteen, johon sovelletaan kokoontumislakia (530/1999).

8 §

Tuotetiedon tulee olla sisällöltään sellaista, että tuotteen myyntiin osallistuva saa tuotteesta ja sen ominaisuuksista kokonaisvaltaisen ja oikean tiedon.

10 §

Tupakkatuotteita saadaan pitää kaupan ja myydä vain asianmukaiset merkinnät sisältä-vissä vähittäismyyntipakkauksissa tai sikareita erikseen myytäessä asianmukaisella merkinnällä varustettuna sosiaali- ja terveysministeriön antamien tarkempien säännösten mukaisesti.

19 §

Tupakoinnin vähentämistä koskevan valistus- ja tiedotustoiminnan ohjauksesta ja yhteensovittamisesta sekä tupakkalain kunnalle kuuluvien muiden tehtävien valmistelusta ja päätöksenteosta vastaa kunnan määräämä toimielin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.