1133/1999

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/1992), 32 §:n 1 momentti ja 34 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 102/1998, seuraavasti:

32 §
Katsastusaika

1. Ajoneuvo, joka ei ole ajokiellossa, on esitettävä vuosikatsastukseen katsastusaikana, joka käsittää 31 §:n 1 momentin a―d kohdassa tarkoitetun viimeisen katsastuspäivän ja sitä edeltävän neljän kuukauden ajanjakson ja ajanjakson vuoden alusta mainitun momentin e ja f kohdassa tarkoitettuun viimeiseen katsastuspäivään. Mainitussa a kohdassa tarkoitetuille kuorma-autoille (N2- ja N3-luokka) ja b kohdassa tarkoitetuille perävaunuille (O3- ja O4-luokka) katsastusaika käsittää kuitenkin viimeisen katsastuspäivän ja sitä edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson.


34 §
Vuosikatsastuksen sisältö

1. Katsastuksessa todetaan ajoneuvon yksilöimiseksi rekisteritunnus ja valmistenumero. Ajoneuvon rekisteriotteeseen merkityt tekniset tiedot ja soveltuvat muut tiedot tarkastetaan. Lisäksi tarkastetaan, ettei ajoneuvon mahdollista ajoneuvokohtaista veroa tai maksua ole laiminlyöty ja että liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneuvon liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

2. Katsastuksessa tarkastetaan ajoneuvo sen toteamiseksi, että:

a) ajoneuvo ja sen varusteet ovat säännösten mukaisessa kunnossa;

b) ajoneuvo on liikenteessä turvallinen; ja

c) ajoneuvosta ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja.

3. Autosta ja perävaunusta on tarkastettava moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY, sellaisena kun se on muutettuna komission direktiivillä 1999/52/EY, liitteessä II mainitut kohteet.

4. Katsastus keskeytetään, jos sitä ei säästä tai vastaavista olosuhteista taikka muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä voida suorittaa loppuun eikä perusteita katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon määräämiselle ole.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000. Asetuksen 34 § tulee kuitenkin voimaan 30 päivänä syyskuuta 2000.

Komission direktiivi 1999/52/EY; EYVL N:o L 142, 5.6.1999, s. 26

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.