1117/1999

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 21päivänä tammikuuta 1994 annetun arvonlisäveroasetuksen (50/1994) 11 § sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 1487/1994 ja 1768/1995, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4―6 momentti siirtyvät 5―7 momentiksi, ja asetukseen uusi 10 a § seuraavasti:

1 §

Arvonlisäverolain 43 b §:ssä tarkoitetun sijoituskullan myyntien on oltava vaikeuksitta erotettavissa muista liiketapahtumista.


10 a §

Arvonlisäverolain 209 c §:ssä tarkoitettu asiakas on tunnistettava 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla luotettavalla asiakirjalla.

Elinkeinonharjoittaja ja oikeushenkilö tunnistetaan kaupparekisteriotteen tai muun vastaavan julkisen rekisteriotteen perusteella. Todettavia tunnistamistietoja ovat toiminimi, yksilöivä rekisterinumero, kotipaikka ja osoite. Lisäksi on todettava elinkeinonharjoittajana toimivan sekä elinkeinonharjoittajan tai oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyys 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Luonnollisen henkilön henkilöllisyys todetaan voimassa olevan ajokortin, poliisiviranomaisen antaman henkilökortin, passin, kuvallisen sairausvakuutuskortin tai muun vastaavan asiakirjan perusteella. Todettavia tunnistamistietoja ovat nimi, henkilötunnus ja ulkomaisen henkilön kansalaisuus. Jos ulkomaisen henkilön henkilötunnus puuttuu, todetaan hänen syntymäaikansa.

Tunnistaminen voi tapahtua myös muulla tavalla kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla asiakirjalla, jos myyjä voi luotettavasti varmistua tunnistamistietojen todenperäisyydestä.

11 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään verovelvollisesta, vähennykseen oikeuttavasta käytöstä ja vähennettävästä verosta, sovelletaan myös arvonlisäverolain 130―131 a §:ssä tarkoitettuun palautukseen oikeutettuun, palautukseen oikeuttavaan käyttöön ja palautettavaan veroon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.