1075/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Asetus arava-asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 33 §:n 1 momentin ja 37 §:n, sellaisina kuin niistä ovat 33 §:n 1 momentti ja 37 §:n 1 momentti asetuksessa 1403/1995, seuraavasti:

33 §
Vuokra-aravalainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus

Vuosimaksuina perittävän vuokra-aravalainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus on 3,8 prosenttia lainan määrästä. Asumisoikeustalon aravalainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus on kuitenkin 4 prosenttia lainan määrästä.


37 §
Vuokra-aravalainan korko vuosimaksujärjestelmässä

Vuokratalolainasta, vuokratalon hankintalainasta, vuokra-asuntolainasta ja vuokra-asunnon hankintalainasta peritään vuosimaksujärjestelmässä kunkin maaliskuun 1 päivästä seuraavan maaliskuun 1 päivään korkoa, jonka suuruus vastaa toistaiseksi 35 §:n 2 momentissa säädettyä vuosimaksun vuotuista tarkistusta lisättynä 2,7 prosenttiyksiköllä. Asumisoikeustalon rakentamista tai hankintaa varten myönnetyn aravalainan koron suuruus vastaa kuitenkin toistaiseksi vuosimaksun tarkistusta lisättynä 3,1 prosenttiyksiköllä.

Pitkäaikaisesta vuokra-asumisen perusparannuslainasta perittävän koron suuruus on toistaiseksi toteutunut kuluttajahintaindeksin muutos lisättynä 3,6 prosenttiyksiköllä. Asumisoikeustalon perusparantamista varten myönnetystä lainasta perittävän koron suuruus on toistaiseksi toteutunut kuluttajahintaindeksin muutos lisättynä 4 prosenttiyksiköllä. Jos lainan kohteena on kuitenkin kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus taikka jos laina on myönnetty pääasiallisesti muussa kuin asuinkäytössä olleen rakennuksen muuttamiseksi asuinrakennukseksi, on koron suuruus toistaiseksi kuluttajahintaindeksin muutos lisättynä 2 prosenttiyksiköllä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999 ja sitä sovelletaan 1 päivänä marraskuuta 1999 ja sen jälkeen myönnettyihin ja myönnettäviin aravalainoihin.

Ennen 1 päivää marraskuuta 1999 myönnettyihin aravalainoihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.